BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sylwester Aleksandra (Uniwersytet Gdański), Burska Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Title
Kobiecizm, kobiecość czy androgynia? Czyli czyje interesy reprezentują polskie feministki
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 31-41, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kobieta, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Socjologia
Woman, Women's position in society, Equal rights for women and men, Sociology
Abstract
Przedstawiono wizerunek polskich feministek i ich rolę w społeczeństwie. Zaprezentowano podział feminizmu na różne grupy oraz przyczyny negatywnego postrzegania feminizmu. Omówiono pojęcie i koncepcję androgynii. Wskazano źródła "starego ładu" za, które uznaje się: tradycję szlachecką, katolicyzm i socjalizm.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dunin К., Nie ma miłości bez równości, "Gazeta Wyborcza", 19.01.2005.
 2. Graff A., Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2001.
 3. Malinowska E., Feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch kobiet. Socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci, Łódź 2000.
 4. Malinowska E., Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie jutra, "Kultura i społeczeństwo", 2003, nr 4.
 5. Miluška J., Przekształcenia ról płciowych a szansa kobiet, [w:] Studia kobiece z filozofii, psychologii i historii, red. J. Miluška, E. Pakszys, Poznań 1995.
 6. Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.
 7. Rentz R., Kobieta w społeczeństwie polskim w XX wieku, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000.
 8. Snochowska-Gonzalez C, Zdrojewska A., Ziółkowska A., Feminizm j est polityczny, "Gazeta Wyborcza", 22.03.2005.
 9. Ślęczka K., Feminizm: ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999.
 10. Sieczka K., Feminizm czy feminizmy? Feminizm jako wiązka ideologii, [w:] Płeć - kobieta -feminizm, red. Z. Gorczyńska, I. Zakidalska, Gdańsk 1997.
 11. Winiarz A., Wpływ kobiety-matki na życie polskiej rodziny ziemiańskiej doby niewoli narodowej (1795-1918), [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000.
 12. Wildstein В., Kobiecizm kontra kobiecość, "Wprost", 2005, nr 10.
 13. http://doza.o2.pl/?s=4097&t=879, 04.01.2005
 14. http://www.trojmiasto.pi/, 03.03.2005
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu