BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Magdalena (Politechnika Częstochowska)
Title
Proces transformacji polskiego systemu bankowego przed i po wejściu do Unii Europejskiej
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 150-159
Keyword
Sektor bankowy, System bankowy, Transformacja bankowości, Dywersyfikacja banków, Konsolidacja banków
Banking sector, Banking system, Banking transformation, Diversification of banks, Bank consolidation
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Zaprezentowano zmiany jakie nastąpiły od 2001 roku w systemie bankowym, umożliwiającym włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej. Przedstawiono zjawiska dywersyfikacji i konsolidacji sektora bankowego. Wskazano wymagania stawiane polskim bankowcom w celu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowego. Omówiono konsekwencje zmian jakie zaszły w sektorze bankowym, oraz przewidywania na 2005 rok.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Andrałojć M., European Foundation Certificate in Banking (EFCB), "Bank" Nr 5/2004.
  2. Azembski R., Banki weszły do Unii, "Bank" Nr7-8/2004.
  3. Borowski P., Polski system bankowy na tle systemów bankowych Unii Europejskiej, "Bank" Nr 5/2004.
  4. Kwaśniak W., Polski banki w Unii Europejskiej, "Baśka", Nr 5/2003.
  5. Pietraszkiewicz K., Jaki sektor bankowy? "Bank", Nr 4/2004.
  6. Pietraszkiewicz K., Nowe zadania dla sektora bankowego, "Baśka", Nr 6/2004.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu