BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepkowska Malwina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kształtowanie się zmian własnościowych w spółkach pracowniczych regionu zachodniopomorskiego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 160-171, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Spółki pracownicze, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Transformacja przedsiębiorstw
Employee company, Privatisation of state owned enterprises, Transformation of enterprises
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania przeprowadzonego na 39 podmiotach funkcjonujących w województwie zachodniopomorskim a podejmującego ocenę zmian w strukturze własności tych podmiotów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Słomka A., Geneza rozwoju koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 9 i 10.
 2. "Dynamika transformacji własnościowej" 2003 nr 47, MSP, Warszawa 2003.
 3. Jarosz ML, Gandawski J., Własność i zarządzanie w spółkach pracowniczych, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, pod red. S. Rudolfa, PWN, Warszawa 1999.
 4. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, P WE, Warszawa 2002.
 5. Jeżak J., Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego - doświadczenia zachodnie i krajowe, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002 nr 3.
 6. Jeżak J., Kodeks dobrych praktyk w zakresie nadzoru korporacyjnego, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, pod red. R. Krupskiego, J. Lichtarskiego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2003 nr 940.
 7. Jeżak J., Nadzór korporacyjny w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa - rola rady nadzorczej, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004 nr 6.
 8. Jeżak J., Rada Nadzorcza jako współautor sukcesu, [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, pod red. T. Listwana, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2003 nr 969.
 9. Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny w NF1, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 10. Kozarzewski P., Kształtowanie się kontroli właścicielskiej, [w:] Prywatyzacja bezpośrednia, Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy, pod red. M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 1998.
 11. Kozarzewski P., Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze własnościowej, Studia i Analizy CASE styczeń 2004, Warszawa 2004.
 12. Kozarzewski P., Partycypacja pracownicza a kształtowanie się struktur władzy i kontroli w spółkach, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, pod red. S. Rudolfa, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 13. Leksykon prywatyzacji, PWE, Warszawa 1996.
 14. Lipiński J., Spółki pracownicze w badaniach Unii Własności Pracowniczej oraz Instytutu Studiów Politycznych, 1SP PAN, Warszawa 1999
 15. . Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, pod red. S. Rudolfa, PWN, Warszawa 1999.
 16. Rudolf S., Nadzór korporacyjny w Polsce w świetle badań empirycznych, MBA 2000 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu