BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska-Berezowska Sławomira (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Feministyczne koncepcje kobiety wyzwolonej a styl życia żon górników III RP
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 42-59, tab.
Keyword
Kobieta, Kobieta w rodzinie, Praca kobiet, Styl życia, Socjologia
Woman, Women in family, Female labour, Lifestyle, Sociology
Abstract
Przedstawiono definicje feminizmu oraz trzy jego główne nurty: liberalny, marksistowski i radykalny. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach praktyk studenckich na temat stylu życia kobiet w śląskiej rodzinie górniczej. Zwrócono uwagę aktywność zawodową tych kobiet, poziom wykształcenia, oraz wynagrodzenia za pracę. Porównano rozkład zajęć, prac domowych i obowiązków rodzicielskich wykonywanych na co dzień przez kobiety i mężczyzn.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności przeprowadzone w IV kwartale 2003 roku, Urząd Statystyczny w Katowicach, kwiecień 2004.
 2. Bara I., Geisler R., Dyskryminacja kobiet na rynku pracy, [w:] Kobiety w województwie katowickim '97, red. Leszek A Gruszczyński, UNDP, Katowice 1997.
 3. Barnnon L., Psychologia rodzaju, Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, GWP, Gdańsk 2002.
 4. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 5. Bourdieu P., Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.
 6. Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukacja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990.
 7. Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, BRAMA książnica włóczęgów i uczonych, Poznań 1996.
 8. Domański H., Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce, IfiS PAN, Warszawa 1992.
 9. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 10. Germaine Greer, Kobiecy eunuch, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 11. Hakim C., Grateful Slaves and Self-made Women: Fact and Fantasy in Women's Work Orientations, [w:] "European Sociological Review" 1991, nr 7.
 12. Jacyno M., Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej P. Bourdieu, IfiS PAN, Warszawa 1997.
 13. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2004.
 14. Kobiety w kulturze popularnej, pod red. E. Zierkiewicz i I. Kowalczyk, Wydawca: MarMar Marian Kaczorowski, Wrocław, Konsola 2002.
 15. Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Pod red. M. Fuszary, ISP, Warszawa 2002.
 16. Malinowska E., Feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch kobiecy. Socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 17. Maslow A., Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.
 18. Matuchniak-Krasuska B., Ruch feministyczny i kobiecy w Polsce. Interwencja socjologiczna 1994/95, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Sociologica, 1998, nr 27.
 19. Millett K., Sexual politics, London 1971.
 20. Mizielińska J., (De)konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.
 21. Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań, GUS, Warszawa 2003.
 22. Oakley Ann, The sociology of housework, Oxford 1974.
 23. Penn Shana, Podziemie kobiet, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2003.
 24. Płeć w zwierciadle mass mediów, praca zbiorowa pod red. K. Wódz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004.
 25. Putnam Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 2002.
 26. Reszke I., Nierówności w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, PAN IfiS, Warszawa 1991.
 27. Rich Andrienne, Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2000.
 28. Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 2003.
 29. Ślęczka K., Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo "Książnica", Katowice 1999.
 30. Woolf V., Własny pokój, Sic, Warszawa 2002.
 31. www.uw.edu.pl
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu