BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtkuński Wojciech (Uniwersytet Gdański), Wysocki Bartosz (Uniwersytet Gdański)
Title
Reakcja łańcuchowa? Zmiana ustrojowa w Polsce i jej wpływ na kraje Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy ogólnej teorii systemów
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 60-72
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Teoria systemów
Systemic transformations in the economy, Systemic transformation, Theory of systems
Abstract
Autorzy artykułu przedstawili własne refleksje ta temat przemian, ich przyczyn i skutków jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, oraz wpływ tych zmian na obraz Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekt polskiej transformacji zaprezentowany został z perspektywy systemowej oraz nowego ujęcia społeczeństwa jako procesu sieciowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bendyk E., Zatruta studnia, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002.
  2. http://tygodnik.onet.pl/2563,1224906,dzial.html - stan na dzień 26.04.2005.
  3. http://um.warszawa.pl/v_syrenka/europa/ue-4.htm - stan na dzień 01.05.2005.
  4. http://um.warszawa.pl/v_syrenka/europa/ue-5.htm - stan na dzień 01.05.2005.
  5. Karpiński J., Socjologiczne problemy postkomunizmu, [w:] E. Nowicka i M. Chałubiński, Idee a urządzanie świata społecznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.
  6. Laszo E., Systemowy obraz świata, PIW, Warszawa 1978.
  7. Sozański T., Sieć społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu