BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Monika (Uniwersytet Gdański)
Title
Relacja pomiędzy orientacją dominacji społecznej a poglądami politycznymi
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 94-107, bibliogr. 36 poz.
Keyword
Zachowania społeczne, Socjologia grup społecznych, Struktura społeczna
Social behaviour, Sociology of social groups, Social structure
Abstract
Przedstawiono charakterystykę i cechy pojęcia wspólnoty. Zaprezentowano orientację dominacji społecznej - Social Domination Orientation (SDO), która narodziła się poprzez ludzkie tendencje do budowania hierarchicznej struktury społecznej opartej na grupach. Przedstawiono wyniki badań, mających na celu zweryfikowanie skal mierzących nacjonalizm i patriotyzm.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adorno T. W., Frenkel-Brunswik E., Levinson DJ., Sanford R.N., The Authoritarian Personality, New York 1950, The Norton Library.
 2. Ajzen I., Attitudes, personality, and behavior, Chicago 1988, Dorsey.
 3. Bar-Tal D., Patriotism as fundamental beliefs of group members. Politics and the Individual 1993, 3, 45-62.
 4. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Blank T., Schmidt R, National Identity in a United Germany: Nationalism or Patriotism? An Empirical Test with Representative Data, "Political Psychology" 2003,24,289-312.
 6. Boski P., O dwóch wymiarach lewicy i prawicy na scenie politycznej i wartościach politycznych polskich wyborców, [w:] Reykowski J. (red.), Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej (49-99), Warszawa 1993, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 7. Etzioni A., Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska, [w:] Śpiewak P. (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004, Fundacja Aletheia.
 8. Daab W. Z., Indywidualizm i kolektywizm jako orientacje społeczno-polityczne, [w:] Reykowski J., Skarżyńska K., Ziółkowski M. (red.), Orientacje społeczne jako element mentalności, Poznań 1990, Wydawnictwo NAKOM.
 9. Dekker H., Malova D., Hoogendoorn S., Nationalism and its explanations, "Political Psychology" 2003, 24, 345-376.
 10. Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, PIW.
 11. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2005, PWN.
 12. Levin S., Perceived Group Status Differences and the Effects of Gender, Ethnicity, and Religion on Social Dominance Orientation, "Political Psychology" 2004,25, 1.
 13. Pratto F., Sidanius J., Stallworth L.M., (1994), The gender gap: Differences in political attitudes and social dominance orientation (w druku).
 14. Pratto F, SidaniusJ., Stallworth L.M., Malle В.F., Social Dominance Orientation: A Personality Variable Predicting Social and Political Attitudes, "Journal of Personality and Social Psychology", 1994,67,741-763.
 15. Pratto F., Stallworth L.M., Conway-Lanz S., Social Dominance Theory and the Ideological Legitimization of Social Policy, In Press, "Journal of Applied Social Psychology" 1998.
 16. Pratto F., Stallworth L.M., Sidanius J., Siers В., The Gender Gap in Occupational Role Attainment: A Social Dominance Approach, "Journal of Personality and Social Psychology" 1997,72,37-53.
 17. Pratto F., Tatar D.G., Conway-Lanz S., Who Gets What and Why: Determinants of Social Allocations, "Political Psychology" 1999,20,127-150.
 18. Rokeach M., The Open and Closed Mind, New York 1960, Basic Books, Inc.
 19. Roskin M., Cord R., Medeiros J., Jones W., Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 20. Schatz R., Staub E., Lavine H., On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism, "Political Psychology" 2003,20,151-174.
 21. Sidanius J., Ekehammar В., Sex-related differences in socio-political ideology,, Scandinavian Journal of Psychology" 1980,21,17-26.
 22. Sidanius J., Feshbach S., Levin S., Pratto F., (1997). The Interface between Ethnic and National Attachment. Ethnic Pluralism or Dominance? "Public Opinion Quarterly", 61,102-133.
 23. Sidanius J., Levin S., Liu J., Pratto F., Social dominance orientation, antiegalitarianism, and the political psychology of gender: An extension and cross-cultural replication, "European Journal of Social Psychology" 2000,30,41-67.
 24. Sidanius J., Pratto F., Bobo L., Social Dominance Orientation and the Political Psychology of Gender: A Case of Invariance? "Journal of Personality and Social Psychology" 1994,67,998-1011.
 25. Sidanius J., Pratto F., Bobo L., Racism,Conservatism, Affirmative Action, and Intellectual Sophistication: A Matter of Principled Conservatism or Group Dominance? "Journal of Personality and Social Psychology" 1995, 70, 476^190.
 26. SidaniusJ., Pratto F., Brief D., Group Dominance and the Political Psychology of Gender: Cross-Cultural Comparison, "Political Psychology" 1995, 16,381-396.
 27. Sidanius J., Pratto F., Mitchell M., Group identity, social dominance orientation, and intergroup discrimination: Some implications of social dominance theory, "The Journal of Social Psychology" 1994,134,151-167.
 28. Sidanius J., Pratto F., Rabinowitz J.L., Gender, Ethnic Status, and Ideological Asymmetry. A Social Dominance Interpretation, "Journal of Cross-Cultural Psychology" 1994,25,194-216.
 29. Sidanius J., Pratto F., Sinclair S., van Laar C, Mother Teresa Meets Genghis Khan: The Dialectics of Hierarchy - Enhancing and Hierarchy - Attenuating Career Choices, "Social Justice Research" 1996, 9, 145-170.
 30. Smith T., What do Americans think about Jews? Working papers on contemporary anti-Semitism, New York 1991, American Jewish Committee, Institute of Human Relation.
 31. Stephan W., Stephan С, Wywieranie wpływu przez grupy, Gdańsk 2003, GWP.
 32. Tajfel H. (red)., Differentation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations, London 1978, Academic Press.
 33. Tajfel H., Social identity and intergroup relation, Cambridge 1982, Cambridge University Press.
 34. Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie, Warszawa 1988, PWN.
 35. Trivers R., Parental investment and sexual selection, [w:] Campbell В. (red.), Sexual selection and the descent of man: 1871-1971, Chicago 1972, Aldine.
 36. Wojciszke В., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu