BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Długosz Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Trauma wielkiej zmiany : przypadek Podkarpacia
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 125-139, rys., tab.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Socjologia grup społecznych
Systemic transformations in the economy, Sociology of social groups
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
Zaprezentowano próbę egzemplifikacji empirycznej teorii traumy wielkiej zmiany. Wykorzystano materiał jakościowy, który pozwolił na zrozumienie zachodzących reakcji społecznych, działań i zachowań. Na podstawie wyników sondażu został przedstawiony statystyczny rozkład analizowanych zmiennych, które zostały wyodrębnione w procesie operacjonalizacji sekwencji traumatycznej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bauman Z, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
 2. Bauman Z., Od gajowego do myśliwego, "Charaktery" nr 4, 2005.
 3. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000.
 4. Czerwiński M., Wstęp, [w:] A. Kępiński, Lęk, Sagittarius, Warszawa 1995.
 5. Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, PIW, Warszawa 1979.
 6. Ernsberger R., Jak umiera klasa średnia, "Newsweek" 22.05.2005.
 7. Giza-Poleszczuk A., Brzydkie kaczątko Europy, czyli Polska po czternastu latach transformacji, [w:] M. Marody, Zmiana czy strategia?, Scholar, Warszawa 2004.
 8. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Raport Szomburga, A. Hildebrandt (red.), 2003, www.rzeczpospolita.pl.
 9. Jarosz M., Dysfunkcje procesu prywatyzacji w wymiarze instytucjonalnym i społecznym [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, WAM PAN, Kraków 2002.
 10. Kępiński A., Lęk, Sagittarius, Warszawa 1995.
 11. Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 12. Malinowski M., Podkarpacie jako interesujący obiekt badań socjologicznych. Referat na Zjazd Socjologiczny Rzeszów - Tyczyn, 2000.
 13. Mills C.K., Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
 14. Naisbitt J., Megatrendy, Zysk, Poznań 1997.
 15. Sztompka P., Koźmiński A., Rozmowa o wielkiej zmianie, WSPiZ, Warszawa 2004.
 16. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 17. Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany, ISP, Warszawa 2000.
 18. Wertenstein-Żuławski J., Załapani - przegrani - skołowani, "Gazeta Wyborcza" 04.05.1993.
 19. Wnuk-Lipiński E., Granice wolności, pamiętnik polskiej transformacji, Scholar, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu