BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bykowska Beata (Uniwersytet Gdański)
Title
Nadwaga i otyłość jako czynniki wykluczenia społecznego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 140-149, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Socjologia, Zwalczanie dyskryminacji, Wykluczenie społeczne
Sociology, Discrimination prohibition, Social exclusion
Abstract
Zaprezentowano czynniki sprzyjające wykluczeniu społecznemu. Szczególną uwagę zwrócono na nadwagę i otyłość, która dotyczy głownie krajów wysoko rozwiniętych. Podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie: dlaczego tyjemy? Przedstawiono ideał współczesnego człowieka. Omówiono podejście ludzi szczupłych do otyłych. Zaprezentowano postulaty działań, które muszą być podjęte by zahamować rozwój zjawiska dyskryminacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Balcerowiak K., Unia chce walczyć z otyłością, www.ue.wp.pl/28.04.2005.
 2. Bauman Z., Życie na przemiał, Warszawa 2004.
 3. Berg M., Future perfect: Our vision of the next ten years, "Obesity and Health" 1993/6.
 4. Chang Y, Liou Y, Sheu S., Chen M., Unbearable weight: Young adult women 's experiences of being overweight, "Journal of Nursing Research" 2004/2.
 5. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 6. Hamdy R.C., Obesity: An epidemic, "Southern Medical Journal" 2003/6.
 7. How to cut obesity, "New Statesman" 2004/5.
 8. Lemonick M. D., Bjerklie D., How we grew so big, "Time" 6/7/2004.
 9. Leszczyński A., Ciało jako przedmiot samowiedzy. Szkic antropologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, "Przegląd Naukowy" 3/2004.
 10. Melcher J., Bostwick Jr. G., The obese client: myths, facts, assessment and Intervention, "Health & Social Work" 1998/3.
 11. Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 2002.
 12. Paquette M., Raine K., Sociocultural context of women's body image, "Social Science & Medicine" 2004/5.
 13. Ritzer G., McDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1999.
 14. Rosin H., Solid citizen, "New Republic" 1994/11/12.
 15. Toussaint-Samat M., Historia naturalna i moralna jedzenia, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu