BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rek Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Woźniak Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka wobec dziedziczenia nierówności społecznych : opinie polskich parlamentarzystów
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 108-124
Keyword
Nierówności społeczne, Polityka społeczna, Badanie opinii
Social inequality, Social policy, Opinion research
Abstract
Zbadano wpływ polityki w obszarach edukacji, rynku pracy i spraw socjalnych, na transmisję nierówności społecznych. Przedstawiono wyniki badań polegających na przeprowadzeniu wywiadów swobodnych z parlamentarzystami, zaangażowanymi w kształtowanie polityki społecznej na szczeblu centralnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Golinowska S. I inni, Dekada polskiej polityki społecznej, IPiSS, Warszawa 2000.
  2. Przybyłowska I., Wywiad ze standaryzowaną listą informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, [w:] "Przegląd socjologiczny", t. XXX.
  3. Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (Monitor Polski 1998 Nr 44, poz. 618 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu