BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Desperak Izabela (Uniwersytet Łódzki), Sołtys Anna (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Feminizacja biedy. Czy można jej zapobiec? Czy można pomóc? : o doświadczeniach w ramach niewielkiego projektu badawczego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 12-30, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bezrobocie kobiet, Dyskryminacja kobiet, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Zatrudnienie kobiet, Ubóstwo, Bezrobocie, Organizacje społeczne
Female unemployment, Women's discrimination, Women's position in society, Socio-economic situation of women, Women employment, Poverty, Unemployment, Social organisations
Abstract
Zaprezentowano sytuacje kobiet we współczesnej gospodarce. Przedstawiono zjawisko feminizacji biedy, które jest skutkiem polskiej transformacji. Omówiono jakie bariery w aktywności zawodowej postrzegają kobiety z własnej perspektywy oraz doświadczeń swoich bliskich. Zweryfikowano informacje dotyczące działalności instytucji i organizacji odpowiedzialnych za wspieranie najsłabszych i dyskryminowanych grup na lokalnym rynku pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alimentare znaczy jeść, raport Krakowskiego Centrum Praw Kobiet: http://free.ngo.pl/samodzielne-matki/
 2. Desperak L, Kobiety - wielkie przegrane polskiej transformacji, [w:] "Zeszyty Naukowe Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Agrobiznesu z Informatyką Stosowaną", Problemy społeczne w okresie transformacji ustrojowej, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2004, nr 1.
 3. Gender and Economie Opportunities in Poland. Has Transition Left Women Behind, Raport Banku Światowego nr 292005 z 15 marca 2005 г., rozdział 2.
 4. Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perpektywy, red. A. Titkow, D. Duch-Krzysztoszek, B. Budrowska, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 5. Nowakowska U., Wstęp, [w:] Kobiety w Polsce 2003, Raport Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2003.
 6. Ofeminizacji biedy w Polsce - wystąpienie na konferencji "Kobiety i Transformacja" 21 stycznia 2005, Łódź, maszynopis.
 7. Reszke I., Stereotypy bezrobotnych kobiet i mężczyzn, [w:] Kobiety dawne i nowe role, "Biuletyn" nr 1, Centrum Europejskie UW, Warszawa 1994.
 8. Reszke I., Uwarunkowania feminizacji biedy w Polsce, "Kultura i Społeczeństwo" 2001, nr 2.
 9. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow, ISP, Warszawa 2003.
 10. Warzywoda-Kruszyńska W., J. Grotowska-Leder, Wielkomiejska bieda w okresie transformacji, IS UŁ, Łódź 1996.
 11. www.pracuj.pl
 12. www.wynagrodzenia.pl
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu