BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzynek Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kształtowanie obszaru informatycznego wspierania procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach
Shaping the IT Area of Management Processes Support in Small-and Medium-Sized Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 511-518, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek usług informatycznych, Informatyczne systemy zarządzania, Informatyzacja przedsiębiorstwa
Small business, IT services market, Management Information Systems, Computerization of the company
Note
summ.
Abstract
Wśród wielu działań, jakie podejmują MŚP są również te, mające na celu budowę wartości poprzez inwestowanie i rozwijanie obszaru wspomagania swoich działań technologiami informatycznymi. W zestawieniu z bardzo szybkim rozwojem usług IT (w przeciwieństwie do produktów, które są kontrowersyjne i trudne do oszacowania we wpływie na wartości organizacji) istnieje możliwość korzystania z szerokiej gamy usług obszaru wspierania procesów zarządzania przez technologię informatyczną zarówno przez dobór partnerów, jak i przez budowanie obszaru wsparcia we własnym zakresie. Wyzwaniem, jakie niesie za sobą budowanie wartości MŚP oraz doskonalenie działań zarządczych w oparciu o IT, jest zarówno dobre zrozumienie swoich potrzeb, jak i zdefiniowanie miejsc styku wspierania odpowiednimi narzędziami informatycznymi wcześniej zaplanowanych i zmodyfikowanych w tym celu obszarów czy też procesów zarządzania w organizacji.(fragment tekstu)

The main goal of this article is to show the possibility of development in the IT area of small- and medium-sized enterprises sector. The author presents relations in building IT area according to building a sense of value of this type of enterprises and the conditions of their formation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
  2. Bełz G., Wawrzynek Ł., Informatyczne wsparcie systemu zarządzania w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne, [w:] M. Trocki (red.), Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH, Warszawa 2008.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., Jak osiągnąć mistrzostwo w stosowaniu systemu zarządzania, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień 2008.
  4. Łunarski J. (red.), Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
  5. Orłowski W., Polska w UE. Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej - perspektywa makroekonomiczna, UKIE, Warszawa 2005.
  6. Orzechowski R., Zarządzanie IT a wzrost wartości przedsiębiorstwa, "Magazyn Kadry Zarządzającej CEO" 2006 nr 3.
  7. Perechuda K., Cieśliński W., Zarządzanie procesami - perspektywa tworzenia wartości, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, TNOiK, Poznań 2008.
  8. Potocki A., Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] A. Potocki (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Difin, Warszawa 2007.
  9. Sokulski J., Centra i całość, "Computerworld", 20 czerwca 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu