BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kes Zdzisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Budowa systemu informacyjnego budżetowania na przykładzie budżetu kosztów transportu
The Structure of Information System of Budgeting on the Example of Budget Cost Transport
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1178, s. 49-57, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
Keyword
Przedsiębiorstwo usługowe, Budżet przedsiębiorstwa, Budżetowanie, Procedura budżetowa, Koszty transportu, System informacyjny
Service enterprise, Budgets of enterprises, Budgeting, Budgetary procedure, Transport costs, Information system
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono szczegółowe ujęcie budżetowania. Scharakteryzowano jedną z pozycji kosztowej systemu budżetowania obejmującą koszty transportu własnego. Na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego opisano procedury tworzenia budżetu kosztów transportu. Zwrócono uwagę na istotną rolę pracowników, a także na zastosowanie odpowiedniego systemu informatycznego.

The article describes issues related to the structure of budgeting system. Budgeting has been shown as a package of controlling procedures whose complexity depends on specificity of enterprise, the kind and size of activities, organizational culture and purposes of budgeting. The paper presents periods of creating information budgeting systems on the example of cost transportation planning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2002.
  2. Kes Z., Budżetowanie kosztów dystrybucji i obrotu energią elektryczną w spółkach dystrybucyjnych, AE, Wrocław 2002.
  3. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G. Świderska, Difin, Warszawa 2002.
  4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
  5. Sierpińska M., Niedbała В., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu