BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie wirtualnego zarządzania szansą rozwoju małych przedsiębiorstw : studium przypadku
Virtual Management as a Chance for Small Organization Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 538-545, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Wirtualizacja, Studium przypadku
Small business, Enterprise development, Virtualization, Case study
Note
summ.
Company
Centrum Innowacji ProLearning
Abstract
Małe przedsiębiorstwa, szczególnie nowo powstałe, stoją przed wyzwaniem dostosowania działań do wszechogarniającej informatyzacji. Powstają pytania: czy wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą wirtualne zarządzanie, może być szansą dla rozwoju niewielkich organizacji; w jaki sposób połączyć osiągnięcia naukowe z obszaru klasycznego zarządzania z zarządzaniem w nowych, wirtualnych warunkach; jakimi umiejętnościami powinien charakteryzować się menedżer przedsiębiorstwa sektora MŚP korzystający z wirtualnego stylu zarządzania. Artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania, na podstawie dostępnej literatury oraz studium przypadku - firmie Centrum Innowacji ProLearning. (fragment tekstu)

Virtual management in an organization is a new form of management. The purpose of the article is to show how virtual management can help a new and small organization, especially in soft market. Virtual management means not only chances for organizational development but also risks. The article presents the case study of a new company that wants to use virtual management in the development process. The company builds virtual teams and partners to work in a virtual way and uses specials skills to work together in an innovative way.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barczak B., Walas-Trębacz J., System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, AE, Kraków 2007.
 2. Cellary W., Sieciowe organizacje wirtualne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] P. Adamczewski, J. Stefanowski (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2006.
 3. Fisher K., Fisher M.D., The Distance Manager, A Hands-on Guide to Managing off-site Employees and Virtual Teams, McGraw-Hill 2001.
 4. Fleming I., The Virtual Teams, Management Pocketbooks Ltd. 2006.
 5. Garton C., Wegryn K., Managing without Walls: Maximize Success with Virtual, Global, and Cross-cultural Teams, MC Press 2006.
 6. Grudzewski W. i in., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 7. Kołodziejczyk A., Umiejętności wirtualnego menedżera w organizacji - studium przypadku (komunikat z badań), [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 8. Lipnack J., Stamps J., Virtual Teams: Reaching across Space, Time and Organizations with Technology, John Wiley & Sons, New York 1997.
 9. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1999.
 10. Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2003.
 11. Sikorski Cz., Organizacje bez wodzów, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 12. Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 13. http://www.prolearning.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu