BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Organizacja sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
The Organisation of Cooperating Networks among Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 125-141, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw, Klastry
Small business, Enterprises cooperation, Business cluster
Note
summ.
Abstract
W artykule zostaną przedstawione różnie funkcjonujące w Europie Zachodniej i Polsce formy powiązań pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz współpracującymi z nimi placówkami badawczo-rozwojowymi, zespołami doradców, instytucjami finansowymi. Omówiono również zadania koordynatora sieci oraz wskazano na korzyści związane z tworzeniem sieci kooperacyjnych. (fragment tekstu)

In this article, the author describes the various types of links that exist in Western Europe and Poland among small and medium-sized enterprises and the various institutions working with them: R&D, consultants, financial institutions. She also discusses the responsibilities of network coordinators and identifies the benefits afforded by cooperating networks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Antczak Z. [2004], Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Drukarnia Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 2. Bleicher K. [1994], Integrative Management in a Time of Transformation, "Long Range Planning", nr 5.
 3. Dwojacki P., Nogalski B. [1998], Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 4. Kempy D. [1999], Typy i logistyka organizacji sieciowych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 5.
 5. Maj I. [2005], Wiedza w organizacjach sieciowych - opis formalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1078, Wrocław.
 6. Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw [2008], PARP, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, http://ksu.parp.gov.pl/res/plBazawiedzy/produktyinformacyjne/inform11doc
 7. Piotrowicz A. [2006], Wyzwania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczu globalnej konkurencji, http://mikro.uniw.szczecin.pl/6pl.index.php?a=h519
 8. Sobczak I., Piotrowicz A. [2002], Rozwiązania organizacyjne logistyki, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 9. Strategor, [1995] Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 10. Wojciechowski J. [2005], Tworzenie sieci i grup kooperacyjnych MŚP w Polsce, PARP, www.parp,gov.pl
 11. Wojnicka E. [2004], Klastry w Polsce - teoria i praktyka, "Innowacje", nr 21.
 12. Żółkiewski A. [2006], Wspieranie klastrów w ramach programów operacyjnych, www.ig.wsiz.edu.pl
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu