BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banduła Bartosz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Możliwości przystąpienia Polski do strefy euro : koszty i korzyści
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 7-20, rys., tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Strefa euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Integracja monetarna Europy, Konwergencja, Sektor finansowy
Eurozone, Economic and Monetary Union (EMU), European monetary integration, Convergence, Financial sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości przystąpienia Polski do strefy euro wraz z zarysowaniem optymalnej i możliwej do realizacji daty akcesji, a także ukazanie kosztów i korzyści wynikających z przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to demonstrate the possibility of Polish accession to the euro zone, together with the scratches and the potential for optimal implementation date of accession, and to show the costs and benefits of the Polish accession to the Economic and Monetary Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Alesina A., Barro R., Currency Union, NBER Working Paper no. 7927.
  2. Buster W., Grafc C, Anchor, float or abandon ship: exchange rate regimes for the accession countries, "Banca Nazionale del Lavoro quarterly rewiew" no. 221.
  3. Frankel J., Should central European countries join the euro? A review and update of trade stimates and consideration of endogenous OCA criteria. Harvard University, John F. Kennedy School of Government working paper no. rwp08-059.
  4. Goławska-Witkowska G., Rzeczycka A., Kryteria konwergencji jako identyfikatory możliwości wejścia Polski do strefy euro, [w:] Ostaszewski J. (red.), Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
  5. Gronicki M., Stanisławski G. (red.), Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005.
  6. Mundell R., A theory of optimum currency area, "The American Economic Review" 1961, no. 51.
  7. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
  8. Skrzypek S., Ważniejsze jest jak niż kiedy, Onetbiznes.pl.
  9. Wójcik C, Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu