BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bołoz Mariusz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Efekt dyspozycji na rynku papierów wartościowych
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 35-47, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rynek papierów wartościowych, Rynek kapitałowy, Papiery wartościowe, Akcje, Efekt dyspozycji
Securities market, Capital market, Securities, Shares, Disposition effect
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł prezentuje jeden z najciekawszych problemów finansów behawioralnych, jakim jest efekt dyspozycji. Efekt dyspozycji stanowi tendencję inwestorów do sprzedaży akcji, które przyniosły zysk (winners) oraz przetrzymywaniu akcji, na których poniesiono stratę (losers). (abstrakt oryginalny)

This article presents one of the most interesting problems of behavioral finance which is called the "disposition effect". The "disposition effect" is the tendency of investors to sell assets that have gained value (winners) and keep assets that have lost value (losers). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brown P., Chappel N., Rosa R., Walter T., The Reach of the Disposition I Effect: Large Sample Evidence Across Investor Classes, "EFA Berlin Meetings" 2002, http://ssrn.com/abstract=302655.
 2. Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa - modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, "Materiały i Studia NBP" 2003, nr 165.
 3. Czajkowska M., Interpretacja efektu predyspozycji w kontekście teorii finansów behawioralnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2005, nr 54.
 4. Dhar R., Zhu N., Up Close and Personal: An Individual Level Analysis of the Disposition Effect, Yale ICF Working Paper 2002, no. 02-20.
 5. Frederick S., Loewenstein G., Hedonic Adaptation, [w:] Kahneman D., Diener E., Schwarz N. (red.), Weil-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundation, New York 1992.
 6. Genesove D., Mayer C, Loss Aversion and Seller Behaviour: Evidence from the Housing Market, Centre for Economic Policy Research 2001, http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=2813.
 7. Grinblatt M., Keloharju M., What Makes Investors Trade, "Journal of Finance" 2001, vol. 56, no2.
 8. Heath C, Huddart S., Lang M., Psychological Factors and Stock Option Exercise, "Quarterly Journal of Economics" 1999, vol. 114, no. 2.
 9. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory, An Analysis of Decisions under Risk, "Econometrica" 1979, vol. 47, no. 2.
 10. Lakonishok J., Smidt S., Volume for Winners and Losers: Taxation and Other Motives for Stock Trading, "Journal of Finance" 1986, vol. 41, no. 4.
 11. Markowitz H., Portfolio Selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7, no. 1.
 12. Odean T., Are Investors Reluctant to Realize Their Losses, "Journal of Finance" 1998, vol. 53, no. 5.
 13. Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2008.
 14. Ranguelova E., Disposition Effect and Firm Size: New Evidence on Individual Investor Trading Activity, Social Science Research Network 2001, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=293618.
 15. Shapira Z., Venezia I., Patterns of Behavioral of Professionally Managed and Independent Investors, "Journal of Banking and Finance" 2001, vol. 25, no. 8.
 16. Shefrin H.. Statman M. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, "Journal of Finance" 1985, vol. 40, no. 3.
 17. Staszewski M., Efekt dyspozycji na rynku IPO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Bank i Kredyt" 2008, nr 9.
 18. Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, "Bank i Kredyt" 2009, nr 4.
 19. von Neumann J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton 1944.
 20. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu