BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników
Human Capital Management and Employee Engagement
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 57-66, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zaangażowanie pracowników, Zaangażowanie organizacyjne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Postawy pracowników, Opinia pracowników
Employees' engagement, Organizational commitment, Human Capital Management, Employee conducts, Employees' opinion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poziom zaangażowania pracowników stanowi miernik skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. Jego przeciętna wysokość w polskiej praktyce jest dowodem wysokiej jakości praktyk HR. Jednak zróżnicowanie świadczy o polaryzacji standardów w tym obszarze. Jest także dowodem istotnych rezerw w dziedzinie zaangażowania organizacyjnego pracowników. Wyniki analizy czynników, które determinują jego poziom wskazują obszary wymagające wzmocnienia działań ze strony menedżerów i specjalistów zarządzania kapitałem ludzkim. (abstrakt oryginalny)

Employee engagement level is the measure of the effectiveness of human capital management. Its average value in Polish practice is evidence of the high quality of HR practices. However, its differentiation provides evidence of a polarization of standards in this area. It is also proof of significant reserves in the area of employee organizational engagement. The results of an analysis of factors that determine its level show areas that require intensification of activities on the part of managers and human capital management specialists. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
  2. Luthans F. (1995), Organizational Behaviour, McGraw-Hill, New York.
  3. Rypina E. (2009), Diagnoza zaangażowania pracowników w świetle wyników badań, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 12.
  4. Sienkiewicz Ł. (2009), Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych, [w:] Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
  5. Wojtczuk-Turek A. (2009), Zaangażowanie jako istotny wymiar postawy pracownika wobec pracy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu