BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczewska Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Kształtowanie funkcji personalnej w MŚP na przykładzie województwa podlaskiego
Molding the Personnel Function in Small and Medium Enterprises using the Podlaskie Voivodeship as an Example
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 89-97, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie personelem, Funkcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Personnel management, Personal function, Human Resources Management (HRM), Small business
Note
streszcz.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
W artykule podjęto zagadnienia kształtowania funkcji personalnej w małych organizacjach. Podkreślono strategiczną rolę zarządzania personelem w konkurencyjnym otoczeniu, w jakim działają dziś podmioty gospodarcze. Przedstawiono specyfikę kształtowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców województwa podlaskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper takes up the topic of the shaping of the personnel function in small organizations. It highlights the strategic role of personnel management in the competitive environment in which today's businesses operate. The specifics molding the personnel function in the SME sector are presented as are the results of research carried out among entrepreneurs in the Podlaskie Voivodeship [province]. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie (wybrane problemy), Adam Marszałek, Toruń.
 2. Kwiatkowski S. (2003), Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Dobija D. (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa.
 3. Leszczewska K. (2006), Praktyka zarządzania personelem w sektorze MŚP, [w:] Zbigień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym", Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 4. Oleksyn T. (1998), Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie. Istota, ewolucja, uwarunkowania, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa.
 5. Philips J.J., Stone R.D., Philips P.P. (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Humanfactor, Kraków.
 6. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 7. Rek T. (2005), Menedżer firmy sektora MŚP: intuicja versus kompetencje, [w:] Masłyk-Musiał E. (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 8. Rostkowski T. (2004), Strategia personalna, [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 9. Rybak M. (2003), Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 10. Staniewski M. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą, [w:] Koźmiński A., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą, WSPiZ, Warszawa.
 11. Weiss E. (2008), Nowoczesne koncepcje zarządzania z perspektywy procesualnej, [w:] Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, VIZJA PRESS @IT, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu