BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciszewska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Instytucjonalne wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji Polski z Unią Europejską
Institutional Support of SME's Development in the Face of Poland's Integration with UE
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 307-313, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Integracja gospodarcza Polski z UE
Small business, Institutional support of entrepreneurship, Poland's economic integration with the EU
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jak dowodzą doświadczenia krajów Europy Zachodniej, gospodarka rynkowa wymaga istnienia i działania instytucji ułatwiających przedsiębiorstwom prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego też w artykule zwrócono uwagę na potrzebę instytucjonalnego wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską. (abstrakt oryginalny)

The experience of West European countries proves that market economy requires an establishment and operation of institutions in the order to facilitate appropriate function of organisations. The article focuses on the need of the institutional support of small and medium-sized enterprises in Poland just before the integration with European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Klimczak T.: Teraźniejszość i przyszłość instytucjonalnego systemu pomocy dla firm. Materiały konferencyjne pt. "Rola systemu wsparcia małych i średnich firm w budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki". Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
  2. Rogut A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia Unii Europejskiej. Lekcje dla Polski. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  3. "Przede Wszystkim Przedsiębiorczość". Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.01.2002 Warszawa 2002.
  4. www.parp.gov.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu