BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sedlak Kazimierz (Agencja Konsultingowa Sedlak & Sedlak)
Title
Raporty płacowe jako narzędzie zarządzania wynagrodzeniami
Salary Surveys as a Remuneration Management Tool
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 135-146, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Raporty o wynagrodzeniach, Płace, Zarządzanie płacami, Wynagrodzenia, Polityka płacowa
Reports on wages, Wages, Wage management, Remuneration, Wage policy
Note
streszcz.
Abstract
Zarządzanie wynagrodzeniami to nie tylko coroczne korygowanie stawek w związku z inflacją, lecz ich ścisłe powiązanie z sytuacją finansową firmy i tym, co się dzieje w jej otoczeniu. Polityka placowa jest w prowadzeniu biznesu elementem równie ważnym jak produkcja czy logistyka. Za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy o stawkach płac uznaje się raporty płacowe. Artykuł wskazuje cechy dobrego raportu płacowego. Na podstawie rzetelnych i dobranych odpowiednio do potrzeb firmy wyniku badań płac można zbudować efektywny system wynagrodzeń. A wtedy raport o wynagrodzeniach przestaje być zbędnym wydatkiem, a zaczyna spełniać swoją rolę - pomaga optymalizować koszty stałe firmy. (abstrakt oryginalny)

Salary surveys are among the most reliable sources of information about salary rates. This article presents the characteristics of a good salary survey. Using reliable and representative data, a company can create an effective salary system. It is then that a salary survey is not just another expense, but starts to fill its role and helps optimize a company's fixed costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 2. Bentson M.A., Hand J.S. (2006), Getting the Biggest Bang for Your Survey Buck, [w:] Survey Handbook & Directory - a guide to finding and using salary surveys, Worldatwork.
 3. Borkowska S. (2006), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Davis J.H., Koechel J.F. (2006), Fundamentals of Salary Surveys, [w:] Survey Handbook & Directory - a guide to finding and using salary surveys, Worldatwork.
 5. Dyekman M., LeBlanc P. (2006), Applying Salary Survey Data to Banded and Competency Pay Systems, [w:] Survey Handbook & Directory - a guide to finding and using salary surveys, Worldatwork.
 6. Juchnowicz M., red. (2001), Badanie rynku wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa.
 7. Sedlak & Sedlak (2009), XVIII Ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, Kraków.
 8. Sedlak & Sedlak (2010), Raport płacowy. Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2009 roku, Sedlak & Sedlak, Kraków.
 9. Worldatwork (2006), Survey Handbook & Directory - a guide to finding and using salary surveys, Worldatwork.
 10. [www.erieri.com]
 11. [www.salary.com]
 12. [www.salarysurveys.info]
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu