BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabor Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ dekoniunktury na zarządzanie talentami
The Impact of Economic Slowdown on Talent Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 124-134, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kryzys przedsiębiorstwa, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie talentami, Badania ankietowe, Polityka personalna
Enterprises crisis, Crisis situations, Talent management, Questionnaire survey, Personnel policy
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o możliwym pozytywnym wpływie okresu dekoniunktury gospodarczej na procesy zarządzania talentami realizowane w przedsiębiorstwach. Teza opiera się na założeniu, że w sytuacjach kryzysowych, organizacje, mimo dokonywanych oszczędności w obszarze HR, starają się zatrzymać dla siebie najlepszych pracowników, tzw. high potentials. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono badania literaturowe, a także badania własne. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the potential positive influence of economic crisis on talent management processes in organizations. This premise is based on the assumption that faced with a crisis situation, in spite of reductions and cost savings in the HR area, organizations attempt to retain their best employees-high potentials. To this end, current literature was examined and empirical studies were performed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S. (2007), O jakości zarządzania talentami, [w:] Pocztowski A. (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa.
 2. Dworzecki Z. (1995), Skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysu, TNOiK, Warszawa.
 3. Franz H.-W. (1996), Zarządzanie kryzysowe. Aspekty społeczne, Poltext, Warszawa.
 4. Kaźmierczak A., Kocur M., Natura dobrej organizacji, Trendy HRM w Polsce, raport z badań Deloitte, PSZK, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_TrendyHRM_2009a.pdf
 5. Kryzys a szkolenia, raport z badań Delta Training, http://www.nf.pl/Artykul/8776/Wplyw-kryzysu-na-rynek-szkolen-2009-2010/rynek-szkolen-raport-2009-kryzys-a-szkolenia-sondaz/
 6. Lewandowska N. (2009), "Kryzysowe" zarządzanie talentami (Atena Usługi Informatyczne i Finansowe), "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5 (70)/09.
 7. Listwan T. (2010), Zarządzanie talentami - nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. MacKinnon R.A., Christopher J., Talent Management Survey, raport z badań Talent Q, http://www1.talentqgroup.com/wp-content/uploads/TQ_Survey-2010.pdf
 9. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001), The War for Talent, Harvard Business School Press, Boston.
 10. Morawski M., Mikuła B. (2009), Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4 (68-69)/09.
 11. Rodriguez R. (2008), Learning's Impact on Talent Flow, "Chief Learning Officer", kwiecień.
 12. Sforza L., Perret J.-D., 5th European HR Barometer, Trends and Perspectives on the Human Resources Function in Europe 2009, Executive Summary, http://consilio-rh.fr/my_files/RH_Europe_5th_barometre_commentaires_240210.pdf
 13. Strack R., Caye J.M., Thurner R., Haen P., Creating People Advantage in Times of Crisis. How to Address HR Challenges in Recession, http://www.eamp.org
 14. Tackling the Economic Crisis. Has HR Learned From the Past?, raport z badań Hudson, http://pl.hudson.com/documents/cee-articles-global-hr-survey-2009.pdf
 15. Vitorovic N., The HR Business through the eyes of the HR professionals. Poland 2009, raport z badań Mercuri Urval Poland.
 16. Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu