BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziaja-Guzy Renata (Uniwersytet Wrocławski, absolwent; Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie)
Title
Badanie opinii personelu jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Studying Worker Satisfaction
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 146-153, tab.
Keyword
Klimat organizacyjny, Badanie opinii, Zadowolenie z pracy, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Stosunki międzyludzkie, Badania ankietowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Opinia pracowników
Organizational climate, Opinion research, Job satisfaction, Communication in organisation, Interpersonal relationship, Questionnaire survey, Human Resources Management (HRM), Employees' opinion
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie jednego z narzędzi zarządzania personelem, którym jest badanie opinii personelu. Jako przykład autorowi posłużyło badanie opinii przeprowadzone w tarnowskim szpitalu. W swym założeniu, badanie opinii (nazywane także badaniem satysfakcji) ma na celu dokonanie oceny przez zatrudniony personel działań podejmowanych przez zarząd firmy, zdiagnozowanie poziomu zadowolenia, ocenę klimatu organizacyjnego. Jest prostą drogą zdobycia informacji dotyczących różnych aspektów zarządzania firmą od najcenniejszego zasobu firmy jaki stanowią pracownicy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the presentation of one of the tools of personnel management-the staff opinion survey. The example used by the author is an opinion survey conducted on a hospital in the town of Tarnów. The assumption behind the opinion survey (also known as a satisfaction study) is the evaluation by the employed staff of actions undertaken by the company management, a diagnosis of the level of satisfaction, and an assessment of the organizational climate. It is a simple way to collect information on various aspects of business management from the company's most precious resource-its employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu