BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepański Marek (Politechnika Poznańska)
Title
Alokacja ryzyka w PPE w Polsce
Risk Alocation in Occupational Pension Schemes in Poland
Source
Polityka Społeczna, 2010, nr 2, s. 10-15, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, System emerytalny, Programy emerytalne, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Social insurance, Pension schemes, Pension schemes, Employee pension programmes, Occupational Pension Schemes
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza różnych rodzajów ryzyka związanego z konstrukcją finansową pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w Polsce oraz sposobu ich alokacji pomiędzy pracodawców a pracowników uczestników programów. Autor podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy asymetryczny podział ryzyka typowy dla programów zorganizowanych na zasadzie zdefiniowanej składki (defined contribution) nie stanowił do tej pory oraz czy nie będzie stanowić w przyszłości jednej z barier rozwoju zakładowych systemów emerytalnych i całego III filaru nowego systemu emerytalnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The author analyzes many kinds of risks connected with defined contribution (DC) occupational pension plans. The article deals also with the problem of asymmetrical risk allocation between employers and employees, which could be a serious obstacle in the development of the occupational pension schemes (PPEs) in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności (1997), Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa, dostępne na stronie: http: reforma emerytalna.mpips.gov.pl
 2. Czapiński J., Panek J. (2007), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 3. Fultz E. (2004), Pension Privatisation in Hungary and Poland: A comparative Overview, w: G. Hughes, J. Steward (ed.), Reforming Pensions in Europe, UK, Northhampton: Cheltenham, MA, USA: Edward Elgar.
 4. Góra M. (2001), Polski sposób na reformę emerytalną: bezpieczeństwo dzięki różnorodności, Warszawa: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
 5. Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa: PWE.
 6. Kopeć A., Wojewódka M. (2005), Pracownicze programy emerytalne. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
 7. Mosionek M. (2008), Kapitałowe formy oszczędzania w polskim systemie emerytalnym, praca doktorska, maszynopis, Toruń.
 8. Pracownicze Programy Emerytalne w 2008 r. (2009), Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 9. Privat pensions. OECD Classification and Glossary (2005), Paris: OECD.
 10. Risk sparing and hybryd pension plans (2005), Department for Work and Pensions, Research Report 270, London, August.
 11. Projekcje stóp zastąpienia w nowym systemie emerytalnym (2002), Warszawa: Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
 12. Szczepański M., Brzęczek T. (2008), Determinanty rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce w świetle badań opinii pracodawców, "Polityka Społeczna" nr 8.
 13. Szczepański M. (2006), Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 14. Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 15. Żukowski M. (2006), Reformy emerytalne w Europie, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu