BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczęsna Monika (Telekomunikacja Polska S.A.)
Title
System kompleksowej oceny i rozwoju w Grupie TP
A Management Appraisal Performance and Development System : The TP Group
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 154-162, rys.
Keyword
Model kompetencji, Ocena pracowników, Samoocena, Systemy ocen pracowników, Kompetencje pracownicze
Competence model, Employee appraisal, Self-esteem, Employee appraisal systems, Employees competencies
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł opisuje funkcjonujący w Grupie TP System Kompleksowej Oceny i Rozwoju (SKOR) - jego założenia, elementy oceny, przebieg procesu i aplikację wpierającą ocenę. Przedstawia również powiązania pomiędzy tym systemem a innymi procesami HR. Prezentuje korzyści płynące ze SKOR dla pracownika, menedżera i organizacji. (abstrakt oryginalny)

This article describes the management appraisal performance and development system in TP Group-its guidelines, the elements subject to appraisal, the process flow, and the supporting software tool. It also shows the links between this system and other HR processes. It presents benefits for employee, manager, and the organization flowing from the management appraisal performance and development system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu