BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Optymalizacja płatności podatku VAT
Management of Value Added Tax
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1178, s. 123-133, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
Keyword
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Podatki pośrednie, Podatek od wartości dodanej (VAT), Rozliczenia, Ryzyko podatkowe, Studium przypadku
Production enterprise, Indirect taxation, Value Added Tax (VAT), Settlements, Tax risk, Case study
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie optymalizacji płatności podatku VAT. Opisano zakres i obszary zarządzania w podatku VAT oraz instrumenty sterowania nim. Na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego przedstawiono możliwości optymalizacji podatku VAT.

The characteristic feature of the Polish tax system evolution is the fact that tax constructions are becoming more and more complicated and the VAT meaning is rising in achieving the state budget. The Value Added Tax is acknowledged as a neutral one for running the business. However, we should say that VAT's neutrality is rather relative. The character of this tax (price increasing) and also shape of tax norms (recording and accounting duties) makes VAT to influence firm's decisions. It is also a source of additional risks for firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. VI Dyrektywa VAT, red. K. Sachs, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  2. Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (77/388/EEC).
  3. Gomułowocz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
  4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 54, poz. 535 ze zm.).
  5. Wrzykowska A., Optymalizacja VAT, ODDK, Gdańsk 2006.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu