BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowąs Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Organizacyjne i ekonomiczne aspekty fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz ich wpływ na stosowane systemy zarządzania
Organizational and Economic Aspects of Companies' Mergers and Takeovers and Their Influence on the Applied Management Systems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 179-185, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Keyword
Fuzje i przejęcia, Przejęcie przedsiębiorstwa, Konsolidacja przedsiębiorstw, Integracja przedsiębiorstw, System zarządzania jakością
Mergers and acquisitions, Corporate acquisitions, Consolidation of companies, Integration of enterprises, Quality management systems
Note
summ.
Abstract
Ustrukturalizowano zagadnienia związane z fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw. W oparciu o polski kodeks spółek handlowych przedstawiono możliwe tryby konsolidacji przedsiębiorstw. Obok teoretycznych rozważań, omówiono także rzeczywiste problemy integracji firm. Zanalizowano także proces fuzji i przejęć w kontekście tradycyjnego modelu zarządzania jakością.

The author describes the possible method of a merger of entities according to Polish law. The article shows the main problems connected with a stage after the marger. It is the problem of computer of computer systems, ISO standards, various culture etc. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Białowąs P., Reorganizacja przedsiębiorstwa oraz jej wpływ na ocenę procesów, "Zarządzanie Jakością" 2006 nr 3.
  2. Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 г., DzU nr 94, poz. 1037.
  3. Nogalski В., Ronkowski R., Zarządzanie holdingiem. Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1996.
  4. Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu