BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zastępowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu
Small and Medium-sized Enterprises in the Face of Crisis
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 3, s. 65-72, tab., bibliogr. 12 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy, Zapobieganie kryzysowi
Small business, Economic crisis, Crisis prevention
Note
streszcz., summ.
Country
Region kujawsko-pomorski
Abstract
W artykule przedstawiono najczęstsze działania obronne podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego wobec światowego kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the most popular operations undertaken by small and medium-sized enterprises of the Kujawsko-pomorskie region to counteract the world economic crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czapiński J., Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2009.
 2. Gadomski W., Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] A. Żołnierski (red.), Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 3. Glapiak E., Kurasz J., Zielona wyspa na czerwonym morzu, „Rzeczpospolita" 03.12.2009.
 4. Macierewicz P., Wyskakujemy z dołka, „Gazeta Wyborcza" 18.12.2009.
 5. Najprostsze oszczędności - zwolnienia pracowników, „Gazeta Wyborcza" 18.06.2009.
 6. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 7. Rabij M., Chudy, chudszy, trup, „Newsweek Polska", nr 13/2009.
 8. Rytelewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Bank i Kredyt, nr 1, 2010.
 9. Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 10. Simon H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, Warszawa 2009.
 11. www.stat.gov.pl
 12. epp.eurostat.ee.europa.eu
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu