BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowski Dariusz
Title
Model pozycjonowania zbywanych przedsiębiorstw Skarbu Państwa
A Model of Positioning of Enterprises of the Treasury
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 2, s. 57-65, tab., bibliogr. 5 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Pozycjonowanie, Spółki Skarbu Państwa, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Positioning, State Treasury company, Privatisation of state owned enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono model pozycjonowania przedsiębiorstw Skarbu Państwa, będących w obrocie na rynku regulowanym, które przeznaczone są do drugiego etapu prywatyzacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a model of positioning of enterprises of the Treasury, in turn on market adjusted, assigned for the other period of privatization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Felis P., Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-lnformatyczna w Warszawie, Warszawa 2005, s. 85.
  2. Melich M., Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, [pod red.] Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Poltex, Warszawa 2007,s. 164.
  3. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 89.
  4. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33207,5476298,GradPrzyspieszam_prywatyzacje_Ciechu.html
  5. http://gielda.onet.pl/0,4955,spolki.html?isin=PLCIECH00018
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu