BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nazdrowicz Jacek (BRE Bank SA)
Title
Źródła informacji dla procesów decyzyjnych w dużych przedsiębiorstwach
Information Sources for Decision Processes in Large Companies
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 2, s. 82-89, rys., bibliogr. 5 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Duże przedsiębiorstwa, Źródła informacji, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, Decyzje kierownicze, Systemy wspomagania decyzji
Large enterprises, Information source, Decision-making process in the enterprise, Management decision, Decision Support Systems (DSS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szczególną uwagę do wykorzystania informacji powinny przywiązywać duże przedsiębiorstwa, gdzie podejmowane decyzje są efektem pracy wielu osób, a jej rzetelność wpływa na racjonalne gospodarowanie zasobami organizacji oraz wybór kierunku działań. (abstrakt oryginalny)

Particular significance in large companies should be paid to information usage because their decisions are working effects of many people and its reliability influences rational management of organization resources and its activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Flankiewicz W., Wawrzyniak B., Decyzje kierownicze - teoria i praktyka, TNOiK Oddział Warszawski, Warszawa 1975.
  2. Jędrzejowicz P., Informacyjne systemy zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1999.
  3. Nahotko S., Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1998.
  4. Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997.
  5. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1988.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu