BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Wsparcie środkami PROW 2004-2006 i SPO "Rolnictwo" inwestycji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie krów mlecznych
Support of the EU Structural Funds to Farms Specialized in Milk Production in the Years 2004-2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 26-32, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Mleczarstwo, Gospodarstwa rolne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Inwestycje w rolnictwie
Dairy, Arable farm, Rural Development Plan, Investments in agriculture
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono wpływ Programu PROW 2004-2006 i SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na inwestycje w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie krów mlecznych w Polsce. Przeanalizowano 91 indywidualnych gospodarstw mlecznych, korzystających z dotacji do inwestycji ze środków publicznych i porównano je do wyników, jakie uzyskały gospodarstwa do nich podobne pod względem zasobów pracy, ziemi i kapitału, niekorzystające z dotacji. Przedstawione wyniki dotyczą gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 2004-2007 dla Polskiego FADN. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to made the impact assessment of the most important investment measures under EU co-financed programmes on the development of dairy farms in Poland in the years 2004-2007. The article deals with the production and economic results of individual dairy farms leading agricultural accountancy for Polish FADN in the years 2004-2007. The analysis shown that dairy farms which received the investment aid, achieved better economic and financial results in the analysed period than farms which didn't receive such a support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bułkowska M., Chmurzyńska K. 2007: Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006. IERiGŻ, Warszawa.
  2. Goraj L. 2007: Wyniki ekonomiczne specjalistycznych gospodarstw rolnych w 2006 r. według danych polskiego FADN. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 r. IERiGŻ, Warszawa.
  3. Goraj L., Stańko M. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa.
  4. Józwiak W. 2007: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005. IERiGŻ. Warszawa.
  5. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2004: MRiRW, Warszawa.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: MRiRW, Warszawa.
  7. [www.minrol.gov.pl].
  8. [www.arimr.gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu