BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmurzyńska Katarzyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ocena inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej
The Assessment of Investments Co-Financed with the EU Funds in Pig Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 33-38, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Hodowla zwierząt, Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie, Efektywność inwestycji, Środki unijne
Animal husbandry, Arable farm, Investments in agriculture, Efficiency of investment, EU funds union
Note
summ., synopsis
Abstract
Podjęto próbę określenia efektywności działań inwestycyjnych, realizowanych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej, przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. Analizie poddano wyselekcjonowane gospodarstwa z bazy danych Polskiego FADN. Porównywano je do wybranej grupy kontrolnej w latach 2004-2007. (abstrakt oryginalny)

In this article there is an attempt of an assessment of effectiveness of investments co-financed with the EU funds in pig farms. Analyzed farms are selected from database of Polish FADN. They are compared to the group of similar farms in years 2004-2007. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bułkowska M. 2007: Stan realizacji PROW 2004-2006, Seria Program Wieloletni, Raport nr 65. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Chmurzyńska K. 2007: Stan realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Seria Program Wieloletni, Raport nr 65. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.
  4. Gradziuk K. 2007: Realizacja programu SAPARD w Polsce -zróżnicowanie regionalne, Seria Program Wieloletni, Raport nr 85. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
  5. Miesięczne PROWinki, styczeń 2009a [http://www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx7Modu-leID=l 218&TabOrgID-l 514&LangId=0&AnnouncementId=l 2133&ModulePositionId=l 676].
  6. Miesięczne SPOtkania, marzec 2009b [http://www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx7Module-ID=1305&TabOrgID=1543&LangId=0&Announcement1d=l 1981 &ModulePositionId=l 787].
  7. Urban R. 2009; Głęboki dołek świński - źródła i skutki. [W:] Przemysł spożywczy, t. 63, nr 3, s. 10-13.
  8. Praca zbiorowa, Woś A. (red.). 2007: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  9. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku [http://www.fadn.pl/in-dex.php?id=1554].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu