BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andruszkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Trudności pomiaru i diagnozy stanu kryzysowego w przedsiębiorstwie
Difficulty in Measuring and Diagnosing Corporate Crisis
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 7-14, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kryzys przedsiębiorstwa, Ocena przedsiębiorstwa, Wskaźniki rentowności, Sieci neuronowe
Enterprises crisis, Evaluation enterprises, Profitability index, Neural networks
Note
summ.
Abstract
We współczesnym przedsiębiorstwie kryzys może pojawić się zawsze i może opanować całą organizację lub poszczególne jej części. Rozpoznawanie zjawisk kryzysowych, zwłaszcza ich diagnozowanie oraz pomiar należy zaliczyć do czynności bardzo trudnych. W opracowaniu omówiono istotę zjawisk kryzysowych oraz przedstawiono wybrane metody diagnozowania tych zjawisk. (fragment tekstu)

The recognition and diagnosis of crisis phenomena, and in particular unquestionable method of measurement are extremely difficult. The author of the article tries to introduce the problem, highlight the difficulties and exemplify diagnostic methods. The article, at first, presents the essence of corporate crisis, then a short description of selected methods of measurement and diagnosis of the phenomenon. Among others, it points to the recognition of weak symptoms of crisis, preliminary assessment of the crisis situation and banking methods of measurement and diagnosis of the corporate situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 2. Bernstein P., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo K. L. Liber, Warszawa 1999.
 3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 4. Koch R., Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 5. Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 6. Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
 7. Pümpin C, Prange J., Management Unternehmensentwicklung. Gerechte Führung und der Umgang mit Krisen, Campus Verlag, Frankfurt/New York 1998.
 8. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 9. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 10. Staehle W. H., Handbuch Management, Gabler Verlag, Wiesbaden 1998.
 11. Witkowska W, Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 12. Artykuły prasowe:
 13. Altman E. I., Financial Ratios. Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finanse", September 1968.
 14. Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", July/August 1972.
 15. Dokumenty prawne:
 16. Sygnały zagrożeń kontynuacji przedsiębiorstwa w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), SK w Polsce, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu