BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bachnik Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wybrane trendy w zarządzaniu w dobie kryzysu
Selected Management Trends in the Period of Crisis
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 15-21, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Strategia zarządzania
Enterprises crisis, Crisis management, Management strategy
Note
summ.
Abstract
Omówiono wybrane trendy w zarządzaniu zaobserwowane na amerykańskim rynku, które warte są podjęcia rozważań przez polskich przedsiębiorców, tj.: strategie kształtujące, przywództwo adaptacyjne, strategia prowokacji na rankach B2B, sprzedaż detaliczna ukierunkowana na "lewirantów", zmieniający się profil konsumenta.

The article describes selected management trends observed in the period of the crisis. It presents new perspectives in the area of strategy, leadership and sales methods, giving a brief overview of the consumer profile. The ideas, described briefly, have a potential to reduce uncertainty and overcome difficulties. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Favaro K., Romberger T., Meer D., Pięć kluczowych zasad sprzedaży detalicznej w czasie recesji, HBRR lipiec-sierpień 2009 r.
  2. Flatters P, Willmott M., Profil konsumenta po kryzysie, HBRR grudzień 2009 r. - styczeń 2010 r.
  3. Hagel III J., Brown J. S., Davison L., Strategie kształtujące w świecie ciągłych zawirowań, HBRR czerwiec 2009 r.
  4. Heifetz R., Grashow A., Linsky M., Przywództwo w dobie (permanentnego) kryzysu, HBRR grudzień 2009 r. - styczeń 2010 r.
  5. Lay R, Hewlin T., Moore G., Prowokacja: sposób na sprzedaż w czasach kryzysu, HBRP.
  6. Raman A. P, Nowe pogranicza wzrostu, HBRR grudzień 2009 r. - styczeń 2010 r.
  7. Rhodes D., Stelter D., Jak uzyskać przewagę nad konkurencją w czasie dekoniunktury, HBRR lipiec-sierpień 2009 r.
  8. Sull D., Jak osiągnąć prosperity w burzliwych czasach, HBRR lipiec-sierpień 2009 r.
  9. Sutton R. I., Jak być dobrym szefem w ciężkich czasach, HBRR lipiec-sierpień 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu