BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniłowska Alina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Banki spółdzielcze a banki komercyjne w kredytowaniu rolników
Cooperative Banks and Commercial Banks in Granting Credit to Farmers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 39-44, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kredytowanie rolnictwa, Banki spółdzielcze, Banki komercyjne, Kredyt bankowy
Agricultural lending, Cooperative banks, Commercial banks, Bank credit
Note
summ., synopsis
Abstract
Zbadano przemiany w infrastrukturze banków komercyjnych i spółdzielczych oraz poziomie zadłużenia rolników i jego strukturze. Z badań wynika, że banki spółdzielcze są głównym źródłem kredytów dla rolników indywidualnych. Dla większości banków spółdzielczych rolnicy są najważniejszą grupą klientów. Banki spółdzielcze uważają że mają przewagę nad bankami komercyjnymi w kredytowaniu rolników. Źródeł tej przewagi upatrują w długoletnim okresie współpracy z klientem (historia kredytowa), znajomości środowiska i specyfiki rolnictwa oraz doświadczeniu w jego kredytowaniu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to examine the role of cooperative and commercial banks in granting credits to farmers in Poland. The analyses showed that the bank infrastructure is well developed in the rural areas in Poland so farmers and other economic agents have rather easy access to financial services. Cooperative banks play the crucial role in providing credits to farmers while, commercial banks restrain themselves from it. The cooperative banks, are interested in granting credits to farmers because they are involved in preferential agricultural credit system, which increases the credit demand. What more, the cooperative banks can operate only on limited area as so far. In opinion of cooperative banks the farmers are very creditworthy clients. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bilansowe wyniki banków 1999-2007. 2000-2008: Główny Urząd Statystyczny Polski, Warszawa.
  2. Gaisina S. 2007: Rural Credit Partnerships and their role in the Development of Agriculture in Kazakhstan. [In:] Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe. Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Halle, Germany, Volume 39. pp. 148-163.
  3. Kawai S. 1999: The Groundwork for Agricultural Cooperative Finance in a Transition Economy. [In:] Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies. OECD Proceedings, OECD Centre for Cooperation with Non-Member, s. 141-147.
  4. Nikolov D. 2004: Access to Credit of Market Oriented Rural Households in Bulgaria. Referat zaprezentowany na konferencji 1AMO Forum 2004, 4-6 listopad, Halle, Niemcy.
  5. Raport o sytuacji banków w 2008 r. 2009: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  6. Sytuacja finansowa banków w 2006 r. 2007: Synteza, NBP, Warszawa.
  7. Trushin J. 1999: Prospects for the Participation of Commercial Banks in Providing Credit to the Agriculture and Food Sector in Russia in View of the Financial Crisis. [W:] Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies. OECD Proceedings, OECD Centre for Co-operation with Non-Member, s. 159-163.
  8. Van Empel G. 2001: Agricultural and Rural Co-operative Banking: EU. Experiences and Lessons for Emerging Markets. Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies. Focus on South Eastern Europe, Proceedings of OECD Expert Meeting, Portoroz, Slovenia, May, OECD, s. 125-135.
  9. Wilkinson N. 2005: Managerial Economics. Cambridge University Press.
  10. Zawojska A., Siudek T. 2005: Do Cooperative Banks Really Serve Agricultural Sector in Poland [htpp:// agecon.lib.umn.edu].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu