BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurowicki Jan (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Doskonałość w zarządzaniu
Perfection in Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 23-32, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Keyword
Zarządzanie, Zarządzanie środowiskiem, Filozofia, Filozofia zarządzania
Management, Environmental management, Philosophy, Philosophy of management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono rozważania dotyczące pojęcia doskonałości w zakresie zarządzania w kontekście wydajności, na tle dziedzin filozofii i estetyki. Omówiono wnioski płynące z powyższej analizy, kładąc szczególny nacisk na aspekty związane z zarządzaniem środowiskowym.

The study presents considerations regarding the concept of perfection in management in the context of output earned in the domain of philosophy and aesthetics specifically. Next, conclusions drawn from the above analysis were transferred into the field of management putting particular emphasis on the aspects related to environment management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dołęga J.M., Ekofilozofia i nauki środowiskowe na początku XXI w., [w:] "Szkice Humanistyczne", t. V, nr 3-4.
  2. Kurowicki J., Piękno jako wyraz dystansu, Scholar, Warszawa 2000.
  3. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002.
  4. Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu