BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska Anetta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Teoretyczny model doskonałości dla obszarów przyrodniczo cennych
Theoretical Model of Excellence for Nature Valuable Protected Areas
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 57-64, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Keyword
Ochrona przyrody, Środowisko przyrodnicze, Ochrona środowiska, Obszary chronione, Modele doskonałości
Nature protection, Natural environment, Environmental protection, Protected area, Excellence models
Note
summ.
Abstract
Model obszarów chronionych tworzy spójny system przestrzeni i ochrony przyrody. W związku z tym zilustrowano aktualnie funkcjonujący model obszarów przyrodniczo cennych. Zaproponowano i opisano optymalny (doskonały) system obszarowej ochrony przyrody.

The excellent model of nature protected areas will create a coherent system of space and function protection of nature. It is focused on achieving some changing in governing of protected areas. Building such a model depends on following requirements: - suitable legal, organizational, economical and dimensional mechanisms; - coordination of interdisciplinary actions for nature protection on the area of the whole country; - applying tools fixing ecological economy; - applying monitoring system for nature protection and applying index controlling system; - planning nature protection in 20 years ahead; - building ecological education system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Radecki W., Rozważania nad prawem ochrony przyrody (cz. 5). Międzynarodowe prawo ochrony przyrody, "Przyroda Polska" 2004, sierpień, http://www.przyrodapolska.home.pl/sieipien04.
  2. Środowisko Europy 2005 - stan i prognozy, http://reports.eea.europa.eu/state_oLenvironment_ report_2005_l/en/soer_files/PL-summary.pdf.
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU nr 92, poz. 880.
  4. Wilson E., Diversity of Life, W.W. Morton and Co., New York, London 1992.
  5. Zielińska A., Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaja, rozdz. VIII, AE, Wrocław, w druku.
  6. Zielińska A., Próba oceny szans i zagrożeń sieci NATURA 2000 w Polsce, [w:] Gospodarka a środowisko. Zarządzanie środowiskiem - gospodarka przestrzenna, nr 3, red. T. Borys, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1075, AE, Wrocław 2005.
  7. Zielińska A., Różnorodność biologiczna jako atrakcja turystyczna, [w:] Gospodarka a środowisko. Problemy konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, nr 6, (red.) A. Rapacz, AE, Wrocław, w druku.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu