BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fic Daniel (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Foresight w zarządzaniu regionem
Foresight in Management of the Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 51-57, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie regionem, Strategia zarządzania, Rozwój regionalny, Zarządzanie publiczne
Region's management, Management strategy, Regional development, Public governance
Note
summ., synopsis
Abstract
Warunkiem sukcesu i rozwoju regionu jest odpowiednia polityka władz samorządowych wszystkich szczebli ze szczególną rolą samorządu województwa, które organizują działania na podstawie odpowiednich strategii rozwoju. Strategie te to "programowanie przyszłego działania". W regionach opracowano kilkaset strategii, w których przeprowadzono głęboką analizę i zdiagnozowano status quo w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego. Cele strategii regionalnych i cele strategii innowacji są dobrym punktem wyjścia do działań foresightowych. Foresight regionalny może być bazą dla prowadzenia polityki regionalnej oraz budowania ponadkadencyjnej, wewnątrzregionalnej, długofalowej wizji rozwojowej regionu. (abstrakt oryginalny)

A condition for sucess and development of the region is an appropriate policy of local governments (and in particular of the voivodeship government) organising their actions on the basis of adequate strategies. The adequate strategies stand for an adequate programming of future actions. Objectives of regional strategies, as well as innovation strategies constitute a good starting point for proper foresight actions. The foresight implies creating a long term (spreding over more than one tenure) vision of the regional development, and determining its priorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson J. 1997: Technology Foresight for Competitive Advantage. Long Range Planning, vol. 30, No. 5, 665-677.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z. 2007: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa, s. 43-44.
 3. Gaczek W.M. 2003: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz-Poznań, 84.
 4. Grudzewski W.M. 1990: Polskie jednostki innowacyjno-wdrożeniowe. Organizacja i kierowanie. PWN, Warszawa, 29.
 5. Keynes J.M. 1985: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa, 404.
 6. Knecht Z. 2001: Public relations na tle problemów zarządzania. Edukacja, Wrocław, 157-158.
 7. Kuciński J. 2006: Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych. IPPT, PAN, Warszawa, 6.
 8. Olesiński Z. (red.) 1998: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. PWE, Warszawa, 144.
 9. Opolski K., Modzelewski P. 2004: Zarządzanie jakością w usługach publicznych. CeDeWu, Warszawa, 35.
 10. Porter M. 1990: Competitive Advantage of Nations, N. York.
 11. Regionalna strategia innowacji - foresight regionalny. 2004: Prace Instytutu, nr 1, IBnPiRE, Łódź, s. 18.
 12. Regionalne strategie innowacyjne strategie innowacyjne jako element polityki naukowej w przededniu integracji europejskiej. 2003: MNil, Łódź.
 13. Shkirich A. 2006: The Globital. Minsk, 14-18.
 14. Strahl D. 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego. AE, Wrocław, 15-17.
 15. Yip G.S. 2004: Strategia globalna. PWE, Warszawa, 435-436.
 16. [http://www.mnii .gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu