BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fic Maria (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Zarządzanie wiedzą w regionie
Knowledge Management in the Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 58-63, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Systemy zarządzania wiedzą, Rozwój regionalny
Knowledge management, Knowledge management system, Regional development
Note
summ., synopsis
Abstract
Nowa polityka regionalna Unii Europejskiej zakłada podniesienie roli wiedzy w kształtowaniu kierunków rozwoju regionalnego. Przedstawiono zasady i instrumenty tworzenia regionalnego systemu zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)

The paper discussess the role of knowledge for regional development as well as condition of construction the knowledge management system. Regional knowledge system as well as role of individual regional agents are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. 2008: Współczesna metodologia nauk ekonomicznych. Toruń, 343.
 2. Barney D. 2008: Społeczeństwo sieci. Warszawa.
 3. Bornemann M., Rollet H., Steiner G., Wöls K. 2003: Regionale Wege in die wissensbasierte Zukunft. Bericht des Projekts Konzeptentwicklung Wissensregion Steiermarck, za: [http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/ Publikationen/perspektiven/3-Arbeitsgruppen/Arbeitsgruppe-regionales-prozess-und-wissensmanagement/positionspapier-dr-birgit-buschmann.html, 29.04.2008].
 4. Etzkowitz H., Leydesdorff L. 2001: The Triple Helix - University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, EASST Review 14, 14-19.
 5. Etzkowitz H. 2002: The Triple Helix of University - Industry - Government Impications for Policy and Evaluation. Science Policy Institute. Working Paper, 11.
 6. Florida R. 1995: Toward the Learning Region. Futures, Vol. 27, No. 5.
 7. Held T., Kruse C. 2005: Rreativwirtschaft Zürich. Studie II - Raum für das Kreative. Konzeptionelle Ansätze für den Aufbau eines Clusters Kreativwirtschaft Zürich. Studie im Auftrag der Wirtschaftsförderung des Kantons und der Stadt Zürich. Juni.
 8. Holzmann-Jenkins A. 2004: Kommunales Wissensmanagement als Zukunfstaufgabe der Stadt und der Region, Wien.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P. 2001: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa, 132.
 10. Kowalczyk A., Nogalski B. 2007: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Warszawa, 44.
 11. Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy; Analytical Paper 1998: United Kingdom. Secretary of State for Trade and Industry, London, Department of Trade and Industry.
 12. Probst G., Raub S., Romhardt K. 2002: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków, 35.
 13. Schläger-Zirlik P. 2003: Der Ansatz der lernenden Region in der Stadt- und Regionalentwicklung, Univ.Diss. Bayreuth.
 14. Schnell K.D., Held T., Scherer R. 2005: Wissensmanagement Regionalentwicklung Schweiz. Machbarkeitstudie für eine Supportstrategie innerhalb der neuen Regionalpolitik des Bundes, St. Gallen, Juni.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu