BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gralak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Inicjatywy partnerskie i ich znaczenie dla rozwoju turystyki
Partnerships and its Role in Tourism Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 64-68, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rozwój turystyki, Rozwój lokalny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Tourism development, Local development, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono ideę partnerstw lokalnych oraz ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Na przykładzie Mazowsza zaprezentowano poziom zainteresowania władz samorządowych, społeczności lokalnych, podmiotów prywatnych i organizacji lokalnych tworzeniem lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw partnerskich związanych z rozwojem turystyki. (abstrakt oryginalny)

The article draws attention to the role of participation in local tourism development, especially in rural areas. It also emphasis the role of local community in tourism development on local level. Moreover, there were described partnerships in Poland and its role in tourism projects realization at local and regional level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kwatera K. 2006: LGD w Polsce i w poszczególnych województwach [www.lmconsulting.com.pl].
  2. McAIinden G. 2004: Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego - w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. [W:] Praca, kształcenie, partnerstwo, Kubisz M. (red.). PARP, 134.
  3. Zdrojewski J. 2007: Wybrane narzędzia wspierania partnerstwa w rozwoju produktów turystycznych na przykładzie województwa pomorskiego. [W:] W. Toczyski, J. Lendzion, J. Zaucha, Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. 116.
  4. Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz 659).
  5. [www.agro-info.org.pl] z dnia 20.06.2009.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu