BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Internetyzacja wiejskich gospodarstw domowych w Polsce
Development of Internet Use on Rural Areas in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 69-72, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Internet, Technologie internetowe, Gospodarstwa domowe
Rural development, Internet, Internet technologies, Households
Note
summ., synopsis
Abstract
Rozwój internetyzacji na obszarach wiejskich uzależniony jest przede wszystkim od bazy technicznej, to znaczy od stopnia wyposażenia gospodarstw w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego pozwoli to na zwiększenie aktywności nie tylko w sferze społecznej, ale również powinno znaleźć przełożenie na rozwój gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the development of internet isue on rural areas. It argues that it changes not outs economic but also social and cultural dimensions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kiełtyka L. 2008: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Difin, Warszawa.
  2. Małachowski A. 2005: Środowisko wirtualnego klienta. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. 2008: GUS, Warszawa.
  4. [www.stat.gov.pl]
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu