BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Produkty regionalne i tradycyjne w dobie globalizacji i makdonaldyzacji życia w sferze konsumpcji
Regional and Traditional Products in the Frame of Life Globalization and Mcdonadization in Consumption Sphere
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 84-89, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Produkty regionalne, Rynek żywności, Konsumpcja, Globalizacja
Regional product, Food market, Consumption, Globalization
Note
summ., synopsis
Abstract
Podjęto próbę przedstawienia problematyki produktów slow food takich, jak produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcyjnej alternatywy dla żywności powstałej w wyniku procesu makdonaldyzacji, która opanowała globalny rynek. (abstrakt oryginalny)

The paper shows the role of the slow food products such as PGI, PDO and TSG foodstuffs as the attractive alternative for products created in the mcdonaldization process, that conquered the global marked. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amilien V., Fort F., Ferras N. 2007 : Hyper-real territories and urban markets: changing conventions for local food -case studies from France and Norway. Anthropology of Food, March, [http://aof.revues.org].
 2. Borowska A. 2008: Konkurencyjność na rynku produktów tradycyjnych i regionalnych UE. Roczniki Naukowe SERIA, t. X, z. 4, s. 30.
 3. Bliska B. 2008: Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych. Roczniki Naukowe SERIA, t. X, z. 4, s. 20-25.
 4. Brunori G. 2007: Local food and alternative food networks: a communication perspective. Anthropology of Food, March, [http://aof.revues.org].
 5. Fernandez-Armesto F. 2002: Near a Thousand Tables: A History of Food. The Free Press, New York, US, s. 1-272.
 6. Górecka A. 2007: Polska zabiega o ochronę swoich specjałów. Przemysł Spożywczy, 9, s. 40.
 7. Hendrickson M.K., Heffernan W.D. 2002: Opening Spaces through relocalization: Locating Potential Resistance in the Weaknesses of the Global Food Syste. Sociologia Ruralis, 42, 347-369.
 8. Herro A. 2006: Eating Local Food May Combat E. Coli. Other Food-Borne Illnesses, Worldwatch Institute, Sept., [http://www. worldwatch.org].
 9. Hinrichs C.C. 2003: The Practice and Politics of Food Systems localization. Journal of Rural Studies, 19, 33-45.
 10. Holt G., Amilien V. 2007:Introduction: from local food to localised food. Anthropology of Food, March, [http:// aof.revues.org].
 11. Jasiulewicz A. 2005: Oznaczenia geograficzne szansą promocji produktów regionalnych i tradycyjnych. [W:] Zmiany w agrobioznesie po przystąpieniu Polski do UE. Agrobiznes, AE Wrocław, s. 355.
 12. Kemmesies U.E. 2002: What do hamburgers and drug care have in common: Some unorthodox remarks on the McDonaldization and rationality of drug care. Journal of Drug Issues, Tallahassee, Spring , Vol. 32, Iss. 2, s. 689.
 13. Kónya I., Ohashi H. 2004: Globalization and Consumption Patterns among the OECD Countries. Boston College Working Papers in Economics, No 596, s. 2, 17-18.
 14. Korfhals M. 2001: Taking consumers seriously: two concepts of consumer sovereignty. Journal of Agriculture and Environmental Ethics 14, s. 201-215.
 15. Lang T., Pretty J. 2005: Local food "greener than organic". Food Policy. March, [http://news.bbc.co.Uk/2/hi/science/nature/4312591.stm].
 16. Levitt T. 1983: The Globalization of Markets. Harvard Business Review, May/June, s. 92-102.
 17. Lippmann S., Aldrich H. 2003: The rationalization of everything? Using Ritzer's McDonaldization thesis to teach Weber, Teaching Sociology. Beverly Hills, Vol. 31, Iss. 2, s. 134.
 18. Morris C, Reed M. 2007: From burgers to biodiversity? The McDonaldization of on-farm nature conservation in the UK. Agriculture and Human Values, 24, s. 207-218.
 19. Ritzer G. 1999: The power of the brand. Businessline, Chennai, Nov. 15, s. 1.
 20. Ritzer G. 2000: The McDonaldization of Society. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press, s. 199.
 21. Ritzer G. 2002: McDonaldization: The Reader. Thousand Oaks, California Pine Forge Press, s. 7.
 22. Rosiak D. 2007: Makdonaldyzacja świata - gonitwa za chłamem. Wywiad z G. Ritzerem. Rzeczpospolita, 24.02.07, nr 047.
 23. Roos G., Terragni L., Torjusen H. 2007: The local in the global - creating ethical relations between producers and consumers. Anthropology of Food, March, [http://aof.revues.org].
 24. Spring V.O. 2000: Dialogue. Not Clash of Civilization. CRIM/UNAM, Mexico.
 25. Walkup C. 2007: An overarching influence. Nation's Restaurant News. New York: Jan 29, Vol. 41, Iss. 5, s. 26.
 26. Zegar J.S. 2008: Konkurencyjność rolnictwa w dobie globalizacji. Roczniki Naukowe SERIA, t. X, z. 1, s. 512.
 27. www.minrol.gov.pl
 28. www.slowfood.pl
 29. www.news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4312591.stm
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu