BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Opcje walutowe, jako instrument zarządzania ryzykiem kursowym w agrobiznesie
Currency Options as a Tools for Risk Management in Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 90-94, rys., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Opcja walutowa, Rynki finansowe, Zarządzanie ryzykiem, Agrobiznes
Currency options, Financial markets, Risk management, Agrobusiness
Note
summ., synopsis
Abstract
Procesy globalizacyjne i związany z tym wzrost zmienności cenowej, który potęgowany jest kryzysem gospodarczym wskazuje na zasadność stosowania metod zarządzania różnymi rodzajami ryzyk. Omówiono problem opcji, jako instrumentu zabezpieczania kursu walut w transakcjach dokonywanych przez przedsiębiorstwa agrobiznesu. Wskazano też na wpływ opcji walutowych oferowanych przez niektóre banki na sytuację ekonomiczną firm korzystających z tego instrumentu. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the problem of using options on financial futures as tools for currency exchange risk management in agribusiness companies. It also indicates different strategies of risk management possible to apply in company activity. The concluding statement argues that mostly option on financial futures is effective strategy of exchange rate risk management. The reason of companies lost was using these instruments for speculation without necessity knowledge about it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mielus P. 2009: Nie takie opcje straszne jak je malują. Rzeczpospolita, 14 stycznia, s. B15.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu