BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ryzyko inwestycji w akcje przedsiębiorstw
Risk of Investments in Shares of Companies
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 95-99, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ryzyko, Ryzyko inwestycyjne, Akcje, Rynek kapitałowy
Risk, Investment risk, Shares, Capital market
Note
summ., synopsis
Abstract
Rynek kapitałowy spełnia wiele funkcji. Jedną z nich jest możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe. Jednak takie inwestycje obarczone są wysokim ryzykiem. Kupujący akcje przedsiębiorstw powinien starać się to ryzyko oszacować oraz podejmować działania, które takie ryzyko ograniczają. (abstrakt oryginalny)

The capital market plays many important roles in the economy. One of them is a possibility to obtain income by investors. The rate of return from investments in shares often is higher than the one possible to gain for example from bank deposits or bonds. However, investments are characterized by higher risk. One purchasing shares should try to estimate this risk. Apart from assessing the risk, an investor should also take up activities aiming at risk minimization like: good diagnosis of phases of stock exchange, correct determination of present and future situation of companies and recognition of one's personality features. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barro R. 1997: Makroekonomia. PWE, Warszawa.
  2. Dąbrowski J.M. 1994: Ryzyko inwestycyjne. Życie Gospodarcze, nr 14.
  3. Grzybowski W. 1994: Przedsiębiorczość i ryzyko w gospodarce rynkowej. UMCS, Lublin.
  4. Jajuga K., Jajuga T. 2004: Inwestycje. WN PWN, Warszawa.
  5. Knight F.H. 1933: Risk, Uncertainty and Profit. London.
  6. Niederman D. 2008: Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji.... GG Parkiet, Warszawa.
  7. Raport o przekształceniach własnościowych w 2003 roku. 2004: Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
  8. Wierzbińska M. 1996: Ryzyko w gospodarce rynkowej. Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu