BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stępniewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze na przykładzie krajów związkowych
Polish-German Relations on the Example of German Regions
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 106-111, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Współpraca gospodarcza, Inwestycje, Stosunki gospodarcze, Handel zagraniczny, Rozwój gospodarczy
Economic cooperation, Investment, Economic relations, Foreign trade, Economic development
Note
summ., synopsis
Abstract
Członkostwo Polski w wielu organizacjach międzynarodowych jak np. OECD jest szansą dla utrzymania sprawnego systemu stosunków gospodarczych z innymi krajami. Położenie Niemiec w środku Europy sprzyja rozwojowi polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, które nabrały nowego wymiaru po wejściu do UE. Przedsiębiorstwa obu krajów zaczęły konkurować ze sobą. zacieśniła się wymiana handlowa, zwiększył się zakres inwestycji. Polska w 2008 roku stała się najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec w Europie Środkowej i Wschodniej. Niemcy natomiast od kilku lat są najważniejszym partnerem handlowym Polski zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Atrakcyjność Polski w oczach Niemców to nie tylko wzrost obrotów handlowych, napływu niemieckich inwestycji zagranicznych, ale również oparte na przyjaźni relacje społeczne. (abstrakt oryginalny)

Polish membership in many international organisations, like OECD, is a chance for maintaining an efficient system of economic relations with other countries. Localisation of Germany in the middle of Europe facilitates development of Polish-German economic relations, which got new dimension after Poland's accession to the European Union. Firms from both countries started to compete, trade relations has become closer, and the range of investments has increased. In 2008 Poland became the most important economic partner of Germany in the Middle and Eastern Europe whereas Germany has been the most important trade partner of Poland both in case of export as well as import for many years. Attractiveness of Poland from German point of view means not only increase in trade or German investments but also it includes on friendly social relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Europejskie zagłębie przemysłowe - Północna Nadrenia-Westfalia [www.infoniemcy.pl].
 2. Geschichte des Saarlandes im Überblick [www.saarland.de].
 3. Gospodarka Saary. Przemysł [www.infoniemcy.pl].
 4. Centrum finansowe Europy. Hesja [www.infoniemcy.pl].
 5. Rolnictwo. Hesja [www.infoniemcy.pl].
 6. Hessen - Land der Zukunftstechnologie [www.hessen.de].
 7. Informator Województwa Mazowieckiego. 2008: Biuro Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wyd. MSG Sp. z.o.o., Warszawa.
 8. Notatka ekonomiczna WE Kolonia. 2008: Hesja, Kolonia.
 9. Notatka ekonomiczna WPHI w Kolonii. 2007: Kolonia.
 10. Notatka ekonomiczna WPHI w Kolonii. 2008: Kolonia.
 11. Raport 1.2.3.4.5. lat Polski w Unii Europejskiej. 2009: Wyd. UKiE, Warszawa.
 12. Raport o rozwoju i polityce regionalnej. 2007: Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 13. Stępniewska A. 2009: Kształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych na przykładzie Polski i Niemiec. Praca magisterska napisana w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 14. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. 2006: Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 15. Weinprämierung für Schlüssel zum Erfolg [www.rlp.de].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu