BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawczyński Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw
Characteristics of Owners and Managers and the Export Activities of Small- and Medium-sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 799, s. 115-128, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Eksport, Zasoby ludzkie, Kadra kierownicza, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Small business, Export, Human resources, Managerial staff, Enterprise management, Enterprise internationalization
Note
summ.
Abstract
Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych są przedmiotem zainteresowania badaczy już od końca lat 60. Trzy główne podejścia, jakie dominują obecnie w tej dziedzinie, to: szkoła stopniowego umiędzynaradawiania, modele ekonomiczne, modele sieciowe. Krytycznym czynnikiem procesu umiędzynarodawiania jest nabywanie wiedzy, która jest związana z uczeniem się przez działanie. Jej nośnikami w znaczniej mierze są ludzie, a w szczególności kierownicy i właściciele eksportujących przedsiębiorstw. Omówiono zainteresowanie zasobami ludzkimi w teorii internacjonalizacji oraz obiektywne czynniki: ogólne, specyficzne, a także czynniki subiektywne.

This article deals with current knowledge on the relationship between the characteristics of persons managing small- and medium-sized enterprises (owners and managers) and the way those companies act on international markets. Research on the internationalisation of enterprises shows that many such personal characteristics might influence firms’ performance abroad, and this is confirmed by the most important investigations carried out worldwide. The analysis is based on a fourfold division of such characteristics. This division is based on the orthogonal distinction between objective-subjective and general-specific dimensions. The author points out that it is easier to prove the existence of such a relationship in the case of objective characteristics (especially demographic characteristics) than subjective ones (which are largely of a psychological nature). The author explains the terminology used in this current of research (e.g., psychological distance and international orientation). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bradley F., International Marketing Strategy, Prentice Hall Europe, London 1999.
 2. Cavusgil S.T., Nevin J.R., Internal Determinants of Export Marketing Behaviour: An Empirical Investigation, „Journal of Marketing Research” 1981, nr 18.
 3. Dichtl E., Koeglmayr H.G., Mueller S., Identifying Export Potential: A Comparative Analysis of German and Japanese Firms, „Advances in International Marketing” 1986, vol. 1.
 4. Dichtl E., Koeglmayr H.G., Mueller S., International Orientation as a Precondition for Export Success, „Journal of International Business Studies” 1990, vol. 21, nr 3.
 5. Garnier G., Comparative Export Behavior of Small Canadian Firms in the Printing and Electrical Industries [w:] Export Management: An International Context, eds M.R. Czinkota, G. Tesar, Preager, New York 1982.
 6. Hambrick D.C., Top Management Groups: A Conceptual Integration and Reconsideration of the „Team” Label [w:] Research in Organizational Behavior, eds B.M. Staw, L. Cummings, JAI Press, Geenwich (Conn.), London 1994.
 7. Holzmuller H.H., Kasper H., On a Theory of Export Performance: Personal and Organizational Determinants of Export Trade Activities Observed in Small and Medium-sized Firms, „Management International Review” 1991, vol. 31, special issue.
 8. Johanson J., Vahlne J.E., The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment, „Journal of International Business Studies” 1977, nr 8.
 9. Krueger N.F., The Cognitive Infrastructure of Opportunity Emergence, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2000, vol. 24, nr 3.
 10. Leonidou L.C., Katsikeas C.S., Piercy N.F., Identifying Managerial Influence on Exporting: Past Research and Future Directions, „Journal of International Marketing” 1997, vol. 6, nr 2.
 11. Manolova T.S. et al., Internationalization of Small Firms: Personal Factors Revisited, „International Small Business Journal” 2002, vol. 20, nr 1.
 12. Miesenbock K.J., Small Business and Exporting: A Literature Review, „International Small Business Journal” 1988, vol. 6.
 13. Reid S.D., The Decision-maker and Export Entry and Expansion, „Journal of International Business Studies” 1981, vol. 12, nr 1.
 14. Reuber R., Fischer E., Foreign Sales and Small Firm Growth: The Moderating Role of the Management Team, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2002, vol. 22, nr 1.
 15. Roux E., Managers Attitudes toward Risk among Determinants of Export Entry of Small and Medium Sized Firms [w:] Managing Export Entry and Expansion: Concepts and Practice, eds P.J. Rosson, S.D. Reid, Preager, New York 1987.
 16. Shaver K., Scott L., Person, Process and Choice: The Psychology of New Venture Creation, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1992, vol. 16, nr 2.
 17. Tong S.Y., Networking, Market Transition and Barriers to Entry: Export by Vietnam Private Firms, Hong Kong Institute of Economics and Business Strategy, The Universityof Hong Kong 2001, www.hiebs.hku.uk/working_papers_updates/pdf/wpl026.pdf, dostęp: 12.09.2003.
 18. Ursic M., Czinkota M.R., The Relationship between Managerial Characteristics and Exporting Behavior, „Developments in Marketing Science” 1989, vol. 12.
 19. Westhead P., Exporting and Non-exporting Small Firms in Great Britain: A Matched Pairs Comparison, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 1995, vol. 1, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu