BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Znaczenie banków lokalnych w kredytowaniu rolnictwa w warunkach globalizacji rynków finansowych
Importance of Local Banks in Crediting the Agriculture under Conditions of Globalization of Financial Markets
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 119-124, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Rozwój rolnictwa, Globalizacja rynków finansowych, Kredytowanie rolnictwa
Cooperative banks, Agriculture development, Globalization of financial market, Agricultural lending
Note
summ., synopsis
Abstract
Określono rolę banków lokalnych w kredytowaniu rolnictwa w Polsce, w kontekście procesów towarzyszących globalizacji rynków finansowych. Jako przykład banków lokalnych przyjęto banki spółdzielcze. Wyniki badań potwierdzają tezę, że funkcjonowanie banków lokalnych ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania rolnikom dostępu do kredytów i innych usług finansowych. (abstrakt oryginalny)

The paper aims present the role of local banks in crediting the agriculture in Poland, in context of processes connected with globalization of financial markets. The researches have been coudnected based on local cooperative banks. They confirm the thesis, that functioning of local banks has crucial meaning for guarantee farmers appropriate access to bank credits and other financial services of banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Butler P., Durkin M. 1998: Relationship Intermediaries: Business Advisers in the Small Firm - Bank Relationship. International Journal of Bank Marketing, No 981, 32-38.
 2. Jaworski W.L. 2005: Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego. [W:] Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse, zagrożenia, G. Rytlewska (red.). PWE, Warszawa, 78-79.
 3. Kata R. 2006: Bankowość spółdzielcza na rynku usług finansowych w Polsce (na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, nr 7-8, 113-125.
 4. Kulawik J. 2008: Europejska integracja finansowa i monetarna a rolnictwo. IERiGŻ-PIB, Raport Programu Wieloletniego, nr 96, Warszawa, 7-8.
 5. Kulawik J. 2005: Globalizacja finansowa a rolnictwo - wstępna analiza problemu. [W:] Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie. IERiGŻ-PiB, Raport Programu Wieloletniego, nr 17, Warszawa, 10.
 6. Kulawik J., 2007: Globalizacja finansowa a funkcjonowanie i rozwój banków. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Masny M. 2008: Chcesz pokoju, szykuj się na kryzys. Bank, nr 7/8.
 8. Oręziak L. 2004: Globalizacja rynków finansowych. [W:] Globalizacja od A do Z. NBP, Warszawa.
 9. Prasad E.S., Rogoff K., Wei S.J.,. Kose A.M. 2003: Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence. IMF, Washington March.
 10. Samcik M. 2009: Bank klientowi wilkiem. Gazeta Wyborcza, 10.04.
 11. Schmukler L S., Vesperoni E. 2006: Financial Globalization and Debt Maturity in Emerging Economies. Journal of Development Economics, Vol. 79, No. 1.
 12. Solarz J. 2002: Przyszłość finansowej infrastruktury rozwoju społeczności lokalnych: banki komercyjne czy banki spółdzielcze. ZBP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu