BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski), Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw rolnych
Role of Institutional Environment to Development of Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 125-130, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Otoczenie rolnictwa, Instytucje ekonomiczne
Agriculture development, Arable farm, Agriculture environment, Economic institutions
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono otoczenie instytucjonalne oraz jego wpływ na rozwój gospodarstw rolnych. Oddziaływanie otoczenia instytucjonalnego zostało scharakteryzowane przez określenie roli interwencjonizmu państwowego, ocenę działalności urzędu gminy w zakresie działań publicznych oraz izb rolniczych, które reprezentują interesy rolników i wpływają na rozwój gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

Development of rural areas in agricultural context requires well functioning institutional environment. Institutions serve many important functions of fundamental importance for development of farms. The importance of institutions increases along with development of agriculture. They support and stimulate changes in agricultural farms, helping to implement innovative solutions and adjusting them to European Union standards In the paper there was presented institutional environment and its impact on development of arable farms The influence of institutional environment was characterized by defining the role of state interventionism, assessment of municipality 's public activities as well as agricultural chambers, which represent farmers. The research was conducted in the year 2008, in a form of direct interview with farm owners, with the usage of anonymous survey questionnaire. The research was conducted on the sample of 150 farmers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. 1992: Cele i skutki interwencjonizmu rolnego. Wieś i Rolnictwo, nr 3/4, 35-49.
 2. Grzybek M. 1999: Rola instytucji wspierających firmy działające na małą skalę w sferze agrobiznesu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Ekonomiczna, z. 27, 73.
 3. Halamska M. 2006: Tworzenie i praktykowanie demokracji lokalnej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 9.
 4. Kołodziejczyk D., Wasilewski A. 2005: Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. Wyd. IERiGŻ - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 7, 81-83.
 5. Lechwar M., Czudec A. 2001: Rola instytucji w rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERIA, t. 3, z.1, Warszawa-Poznań-Białystok, 67.
 6. Niewęgłowski M. 2005: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERIA, t. 7, z. 4, Warszawa-Poznań-Zamość, 313-315.
 7. Przedpełski K. 2006: Miejsce izb rolniczych w kształtowaniu polityki rolnej i działań rolników. Wieś Jutra, nr 12, 4-5.
 8. Rembisz W. 2004: ARR w systemie regulacji rynku rolnego 1990-2003. Biuletyn Informacyjny AKR, nr 4, 19-29.
 9. Siekierski J. 2005: Wpływ instytucji na przemiany agrarne w Polsce. [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wyd. SGGW, Warszawa, 517-518.
 10. Stańko S. 2006: Instytucjonalne aspekty rynku rolnego i żywnościowego w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, t.7, z. 4, Warszawa-Poznań-Białystok, 315.
 11. Spychalski G. 2007: Instrumentalne i instytucjonalne aspekty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, t. 9, z. 2, 353.
 12. Szmul M., Smoleń M. 2003: Finanse publiczne w skali lokalnej na przykładzie gminy Dynów. [W:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Czudec A. (red.). UR, Rzeszów, 124.
 13. Wilkin J. 2003: Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm. [W:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Boltromiuk A. (red.). Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 50.
 14. Woś A. 1996: Agrobiznes. Makroekonomika. Wyd. Key - Text, Warszawa, 63.
 15. Wyrzykowska B. 2007: Organizacja i zadania izb rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, t. 9, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków, 435.
 16. Zalesko M. 2006: Misja instytucji w rozwoju rynku rolnego w Polsce. Wieś Jutra, nr 10, 23-25.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu