BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zielińska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Diagnoza wykorzystania środków programu SPO ROL na rozwój turystyki w woj. warmińsko-mazurskim
Utilization of Funds within Programs "SOP Restructuring and Modernisation of Food Sector" and "Rural Development Program 2004-2006" in Warmia and Mazury Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 131-136, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Programy rozwoju rolnictwa, Restrukturyzacja rolnictwa, Sektorowy Program Operacyjny, Obszary wiejskie, Rozwój turystyki
Agriculture development programs, Agricultural restructuring, Sectoral Operational Programme, Rural areas, Tourism development
Note
summ., synopsis
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Przedstawiono najważniejsze wnioski z przebiegu realizacji programu SPO ROL w zakresie projektów wspierających rozwój turystyki w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2004-2006. Doświadczenie zdobyte w trakcie wdrażania tego instrumentu polityki rolnej miało pozytywny wpływ na zapoczątkowanie procesu przemian zachodzących na obszarach wiejskich pod kątem rozwoju agroturystyki, który jest kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

In article has been carried out an analytical investigation of project implementation course and have been devised conclusions by author about implementing Eu support programs: SOP Agriculture and RDP 2004-2006 which co-finances the implementation of projects supporting tourism development of rural areas. SOP Agriculture was one of the first programmes co-financed by the EU appropriations supporting rural development and rural areas at the beginning of a community membership. Under the Operation 2.4 in Warmia and Mazury province European Community support has been focused on the 111 projects of a total amount 9 139 768,00 zl, within this envelope the amount of liabilities has reached 7 824 695,87 zl. Although The Warmia and Mazury province came last positions in view of the submitted proposals amount as well as signed contracts co-financed by EFOiGR means, the programme implementation experience gained throughout this period can be considered as satisfactory solution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czeszejko-Sochacka M., Wojarska M. 2005: Ocena realizacji Programu SAPARD w województwie warmińsko-mazurskim. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1070, 114-119.
  2. Chmurzyńska K. 2007: Wyniki realizacji PROW i SPO ..Rolnictwo" w latach 2004-2006. IERiGŻ, Warszawa, 68-72.
  3. Dąbrowska B.J. 2008: Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. WSTiH, Gdańsk, 126-131.
  4. Dębniewska M., Skorwider J. 2004: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na rozwój działalności turystycznej Warmii i Mazur. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1015, 135-141.
  5. Informacja o stanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich według danych na dzień 30.06.2007 r. [www.armir.gov.pl], informacja z dnia 10.07.2007 r.
  6. Informacja o stanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich według danych na dzień 28.02.2009 r. [www.armir.gov.pl], informacja z dnia 23.03.2009 r.
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2117) w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ".
  8. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" opracowany na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (Dz. U. Nr 197, poz. 2032) w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu