BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Graniewska Danuta (tłum. i oprac.) (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Warunki życia Europejczyków w starszym wieku
Living Conditions of the Elderly in EU
Source
Polityka Społeczna, 2010, nr 4, s. 29-32
Keyword
Warunki życia ludności, Ludzie starsi, Pomoc społeczna
People's living conditions, Elderly people, Social assistance
Note
summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych pod auspicjami i finansowanymi przez Komisję Europejską w ramach znanego projektu FELICIE dotyczących przyszłych warunków życia starszych Europejczyków. W badaniach uczestniczyły instytucje naukowe (w przeważającej liczbie uniwersytety) z następujących krajów: Belgii, Francji, Finlandii, Niderlandów, Niemiec, Portugalii, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Włoch. Artykuł powstał na podstawie tłumaczenie i opracoania artykułu pt. Future Elderly Living Conditions in Europe (L'avenir des conditions de viel Europeenes) (I.N.E.D., Paris 2008). (abstrakt oryginalny)

The article comments the results of an international research conducted under the auspices of the European Union Commission on elderly living conditions in Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu