BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych
The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 71, s. 166-178, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce
Keyword
Euro, Strefa euro, Międzynarodowe rynki finansowe, Jednolity rynek finansowy
Euro, Eurozone, International financial markets, Single financial market
Note
summ.
Abstract
Przybliżono problemy dotyczące globalizacji międzynarodowych stosunków i rynków finansowych. Pokazano rolę euro kolejno jako waluty: rezerwowej, zaczepu, interwencyjnej, inwestycyjnej, fakturowania i transakcyjnej.

The paper is an attempt at giving a characterization of the euro zone based on the processes ongoing in the area: globalization of international relations and financial markets, growing geographical reach of euro use and the uniformity of the European financial market, all viewed as the aftermath of the gradual extension and globalization of the euro zone. The entire analysis is set against the dynamics of financial markets globalization. The market globalization will bring about further extension of the euro zone. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bernhard Т., Postępy nowych członków Unii Europejskiej w realizowaniu kryteriów konwergencji gospodarczej, „Bank i Kredyt", sierpień 2006.
 2. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 3. Bukowski S.I., Strefa euro, PWE, Warszawa 2007.
 4. Chinn M., Frankel J., Will the Euro Eventually Surpass the Dollar As Leading International Reserve Currency?, Newport, RI., 1-2 June 2005.
 5. Committee on the Global Financial System, Bank of International Settlements no 9/2007.
 6. Kowalewski P., Euro a międzynarodowy system walutowy, Twiger, Warszawa 2001.
 7. Mishkin R, Is financial globalization beneficial?, Working Paper 11891, NBER 2005.
 8. Oręziak L., Euro pieniądz międzynarodowy, „Bank i Kredyt" 2008, nr 1.
 9. Oręziak L., Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Pszczółka I., Euro a integracja europejskich rynków finansowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
 12. Rajan R., Has financial development made the world riskier?, Working Paper 11728, NBER 2005.
 13. Samborski A., Rynek papierów dłużnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej, „Bank i Kredyt" 2004, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu